dimarts, 4 de maig del 2010

6 de maig consulta popular: digues SÍ a l'ensenyament públic!!!


La Plataforma per l’Ensenyament Públic organitza una consulta popular a la
comunitat educativa el proper 6 de maig de 2010. L’objectiu d’aquesta consulta,
màxima expressió democràtica, és donar a conéixer l’opinió de la comunitat
educativa respecte a la política educativa de la Generalitat Valenciana i, en
concret, del conseller d’educació Alejandro Font de Mora.
La Plataforma per l’Ensenyament Públic aposta per la máxima qualitat a
l’ensenyament públic i per aixó demana que:
• Tot l’alumnat estudie en instal·lacions dignes;
• S’oferten places públiques de 0-3 anys per a tot l’alumnat;
• S’impulse l’ensenyament en valencià i s’introduisca amb eficàcia una
tercera llengua;
• Tots els centres docents tinguen plantilles de professorat adequades;
• Es dote als centres d’infantil i primària de personal d’administració i
serveis per a descarregar els equips directius de tasques administratives;
• Les noves tasques (proves d’homologació de llengües, proves de
Graduat Escolar, etc.) no comporten una sobrecàrrega per al professorat
en detriment de les tasques docents;
• L’alumnat amb NEE tinga una atenció adequada i una distribució
equilibrada en els centres sostinguts amb fons públics;
• S’implanten programes coherents i eficaços per a combatre el fracàs
escolar;
• L’alumnat tinga ordinadors portàtils i accés a les noves tecnologies;
• S’impulse la gestió democràtica dels centres i cesse el control polític
sobre la inspecció;
• El transport i el menjador escolar siguen gratuïts;
• S’incrementen els pressupostos educatius per millorar la qualitat de
l’ensenyament;
• La llibertat d’expressió siga un fet primordial

Perquè tot aixó siga possible creu voste que és necessari un canvi de la
política educativa del Govern Valencià i dels actuals responsables de la
Consellería d´Educació?

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.