dijous, 27 de gener del 2011

Signatures per la ILP de l'Educació Infantil 0-3 anys

Tal i com us vam informar per correu electrònic, ahir per la vesprada es van apropar a la porta del nostre centre alguns representants de Compromís per arreplegar signatures a favor d'una educació pública de 0 a 3 anys. Com el temps no va acompanyar molt, van estar només una estoneta, però ens van comentar que tornarien un altre dia per continuar la seua tasca... en qualsevol cas ens han fet arribar aquestes fotografies de la jornada...

dijous, 20 de gener del 2011

III JORNADA REIVINDICATIVA, DIMECRES 19 GENER ALS MEDIS
Us adjuntem les noticies que han aparegut a diferents medis digitals i al diari Levante sobre la jornada reivindicativa que es va dur terme ahir al matí... esperem que les properes jornades previstes tinguen el mateix resó... moltes gràcies a totes i a tots per la vostra participació...

el economista, europa press, noticias terra, Que

dimarts, 18 de gener del 2011

III JORNADA REIVINDICATIVA, DIMECRES 19 GENER

Estimades mares i pares:

En la passada Assemblea de l´AMPA del 13 de desembre, es va acordar, reprendre de nou les mesures reivindicatives en relació a diverses obres pendents de remodelació del Centre i a la construcció del nou aulari d´Infantil, ja que ens han demostrat una vegada més que la Conselleria d´Educació, no compleix mai el que diu.

El 27 de maig de 2010, per última vegada, tècnics de la Conselleria d´Educació van visitar l´escola, li van mostrar al Director del Centre, el projecte preparat per a la nostra escola, van comentar que a finals de setembre, el projecte, estaria aprovat i que a finals d´any,(si existeix una partida) podrien començar les obres de remodelació al Carles Salvador.

Durant eixe temps, tant el Director del Centre, com el President de l´AMPA, han estat intentant parlar amb el Sr. Florez i la Directora General Sra. MªJosé Vargas, enviant continues notificacions, correus electrònics i registres d´entrada . Mai ens han contestat, sempre el mateix, “ le trasmitiré a la Directora General su llamada”.

Són vora a sis anys de reivindicacions, de demanar el que és nostre. Fa més de tres anys l´ administració es va comprometre i ens va comunicar EL RECONEIXEMENT DE LA NECESSITAT DEL CENTRE DE REALITZAR LES OBRES ADÍENTS I LA SOL.LICITUD PER PART DE LA DIRECCIÓ DE CENTRES DOCENTS de les actuacions a prendre a la nostra escola. Han passat tècnics i més tècnics, han hagut dos Directors Generals (Sr. Alejandro Bañares i Sra Mª José Vargas), i tot va igual, es a dir NO VA, ENS IGNOREN.

Mentre tant els nostres fills i filles pateixen les deficiències del Centre, en matèria d´ instal·lacions amb un menjador vell i superpoblat (tenint que fer torns ràpids), l´alumnat de 5 anys continuen en l´ENQUISTAT BARRACÓ, l´alumnat en general, i els pares en particular no tenim cap espai digne on poder realitzar les nostres activitats en grup ( teatre, conferències, exposicions, reunions, Assemblees....). Les festes que realitzem a l´escola, estan sempre pendents del temps (darreres festes de Nadal, 25è aniversari...).

PER LA FALTA DE COMPROMIS DE L´ADMINISTRACIÓ!!!!

PER LA INCOMPETÈNCIA DE LES AUTORITATS EDUCATIVES!!!!

PER UN CARLES SALVADOR DIGNE, PÚBLIC I EN VALENCIÀ !!!!

CONVOQUEM A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA:

EL PROPER DIMECRES 19 DE GENER DE 9h A 9:30h

A QUEDAR-NOS A LES PORTES DEL CENTRE AMB ELS NOSTRES FILLS I FILLES PER A REIVINDICAR DE NOU, LA SOLUCIÓ IMMEDIATA A LES NOSTRES JUSTES REIVINDICACIONS I LES PROMESES INCOMPLIDES DE LA CONSELLERIA D´EDUCACIÓ.

La Junta de l´AMPA

dimarts, 11 de gener del 2011

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2010

A les 16:40 hores del dia tretze de desembre de 2010 es va iniciar l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs, d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Informes de la Junta.
3. Festa de Nadal.
4. Precs i preguntes.

En primer lloc, queda aprovada sense esmenes per part dels assistents l’acta de l’assemblea del dia 25 d’octubre de 2010.
En relació al segon punt de l’ordre del dia, el president presenta davant l’assemblea informes relacionats amb les qüestions que es detallen a continuació:


a) Consell Escolar del dia 2 de desembre: s’hi van constituir les diferents comissions, de les quals formen part els següents membres de l’AMPA: Convivència: María Martín i Rafa Dorado; Menjador: Venanci Valiente i Josep Revert; Permanent: Josep Revert i Rafa Dorado; Econòmica: Pierre Clouet i Venanci Valiente; Activitats: Eva Vives i Álvaro Romero. També s’hi van tractar assumptes diversos, com ara: 1) Recordatori per part de les mestres en el sentit que els pares no han de pujar per la rampa de l’aulari d’infantil a acompanyar els xiquets; 2) Xandalls que no s’han venut; 3) Alternatives a la celebració de la festa de Nadal a l’exterior en cas que ploga; 4) Exigència del president de l’AMPA davant el representant de l’Ajuntament al Consell Escolar per tal que es duguen a terme les obres pendents; 5) El president comenta que s’ha deixat passar l’oportunitat de reivindicar la solució a les mancances de l’escola davant els representants de l’oposició a l’Ajuntament; 6) La direcció del Centre exposa que la neteja de les instal•lacions ha empitjorat darrerament; 7) La substitució de la psicòloga del Centre no s’ha fet efectiva. En aquest sentit, l’assemblea exposa la necessitat d’estar-ne pendents a partir del retorn de les vacances de Nadal per tal d’evitar que es repetesca la situació del curs anterior amb la logopeda.


b) Canguratge: Durant el mes de novembre s’ha fet una transferència a Forcuin per valor de 274,40 €. D’aquesta quantitat, 196 € corresponen a 24,5 hores de canguratge i 78,40 € a la Seguretat Social. D’altra banda, en aquest punt es comenta que hi ha 8 famílies usuàries d’aquest servei que a hores d’ara no han satisfet la quota corresponent al canguratge de les activitats extraescolars i, en alguns casos, a la matrícula de l’activitat. En total resta per satisfer la quantitat de 215 €. Per evitar de repetir aquesta situació es proposen davant l’assemblea diverses opcions de cara al curs vinent, com ara que Forcuin incloga la quota corresponent al canguratge repartida en les mensualitats, o bé establir-ne el pagament en dues quotes. L’assemblea acorda ajornar als mesos de març o abril les decisions al respecte. L’assemblea acorda igualment sol•licitar a les famílies el pagament de les quotes pendents mitjançant una nota que es lliurarà en mà, incloent el cas particular d’un alumne que ha renunciat a l’activitat de tennis. Aquesta decisió es pren considerant que el càlcul de les quotes que es fa a començament de curs amb l’alumnat que ha confirmat la participació a les activitats és molt ajustat al preu que s’ha de pagar pel servei.
c) Aulari d’Infantil: Durant el mes de novembre, el president de l’AMPA va dur a terme diverses actuacions davant l’Administració per tal de reclamar la realització de les obres pendents: el dia 17 va enviar un correu electrònic a la Direcció General amb el text Història d’un barracó; el dia 26 va mantenir una conversa telefònica amb la secretària de la Directora General sol•licitant una entrevista; el dia 29 va registrar un altre escrit adreçat a la Directora General. Atesa la manca d’evidències d’una actuació imminent, en el Consell Escolar del dia 2 de desembre el president va comentar la necessitat de prendre mesures i encetar noves mobilitzacions. En aquest sentit, es proposen davant l’assemblea els dies 19 de gener, 9 de febrer i 2 de març per a fer concentracions de 20 minuts de duració a les 9 hores a la porta del Centre. Diversos membres de l’assemblea opinen que caldrà recordar a les famílies la realització d’aquestes mobilitzacions mitjançant una nota distribuïda el dia anterior, i que caldria incloure el tema de la neteja en les reivindicacions.


d) Pel que fa a la loteria de Nadal, se n’han venut les 1100 participacions que es van posar a la venda (2640 € de loteria, dels quals 660 de benefici), més dos dècims amb farda de 3 €. En total, doncs, 666 € de benefici.


e) Subvencions: S’hi ha lliurat al complet la documentació necessària per a les tres subvencions sol•licitades. Fins ara, la Junta de Districte de l’Ajuntament ha remès un escrit a l’AMPA confirmant que s’ha concedit la quantitat de 400 € a l’AMPA del CEIP Carles Salvador.


f) Xandalls: La direcció del Centre ha facilitat a l’AMPA la relació dels xandalls antics que queden per vendre, amb els preus corresponents. Són aquests: 29 xandalls a 20 €/u.; 23 pantalons a 10 €/u.; 3 jaquetes de xandall a 10 €/u.; 37 samarretes XXV Aniversari de color blau a 3 €/u.; 23 samarretes màniga llarga a 3 €/u.; 5 samarretes màniga curta a 2€/u. En total, l’import d’aquestes peces de roba amb el preu fixat pel Centre és de 1030 €. L’assemblea es planteja la possibilitat de subvencionar d’alguna manera el cost d’aquest stock, però finalment es descarta aquesta eventualitat. D’altra banda, molts membres de l’assemblea expressen opinions en el sentit que cal urgir la renovació d’aquest vestuari, tot substituint-lo per un altre de major qualitat, ja que es dóna la circumstància que actualment el CEIP Carles Salvador és un dels pocs col•legis de la ciutat sense roba esportiva identificativa, tal com es pot comprovar en les eixides extraescolars.


Pel que fa al tercer punt de l’ordre del dia, després de sospesar-ne els punts a favor i en contra de cada opció es procedeix a fer una votació per decidir la data de celebració de la festa de Nadal, amb el següent resultat: a favor de celebrar-la el dia 21 a la vesprada: 2 vots; a favor de celebrar-la el dia 22 al matí, juntament amb la festa de l’escola: 11 vots; abstencions: 3. Així, s’opta per l’opció de mantenir-la al matí del darrer dia de classe, tal com s’ha esdevingut fins ara. Els membres de l’AMPA que ho desitgen aportaran l’esmorzar (truites, coques, etc.), que es posaran a la venda juntament amb la beguda que es comprarà a tal efecte. Després l’assemblea pren en consideració la qüestió dels detalls nadalencs per als xiquets de l’escola. Aquests es repartiran entre tot l’alumnat. Per a infantil i primer cicle de primària, després de considerar diverses opcions, l’assemblea es decideix per una tassa de desdejuni. Per a l’alumnat de segon cicle de primària s’opta per un set de jocs magnètic. Finalment, per a l’alumnat de tercer cicle de primària l’opció és un compàs. Tots aquests regals tenen un preu al voltant de 2€/u. Per acabar aquest punt de l’ordre del dia, després de considerar diverses opcions, l’assemblea determina cobrar a 0,50 € la beguda i a 0,50 € el menjar, tant als xiquets com als adults assistents a la festa. S’hi farà, també, una rifa d’un pernil. Les paperetes, de cinc números cadascuna, es vendran a 1 €.


En l’apartat de precs i preguntes es va prendre en consideració el relleu en la tresoreria de l’associació. Sara Moltó cedirà el càrrec a Rosa Gil. D’altra banda, Pilar Boix manifesta la intenció de deixar la vicepresidència i la vocalia d’extraescolars. Pierre Clouet i Marian Tamarit podrien substituir-la en aquestes funcions.


D’altra banda, es fa notar que caldrà posar atenció al funcionament de l’escola matinera d’ara endavant per tal de garantir que la custòdia dels xiquets vaja efectivament acompanyada d’activitats d’estímul positiu per a l’alumnat que rep aquest servei.


Sense més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 18:15 hores.

Vist-i-plau

El secretari


El president

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.