dilluns, 30 de maig del 2011

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 9 DE MAIG


A les 16:45 hores del dia 9 de maig de 2011 es va iniciar l’assemblea ordinària de la Junta Directiva de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs,  d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.       Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.      Torn de paraula per als responsables d’àrea.
3.      Pressupost.
4.      Desenvolupament de les activitats passades.
5.      Instal·lacions.
6.      Extraescolars.
7.      Vesprades de Juny i Escola d’Estiu.
8.      Festa de Fi de Curs.
9.      Precs i preguntes.

En primer lloc es fa lectura de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada sense esmenes per part dels assistents.
Tot seguit, la presidenta de l’AMPA pren la paraula per donar algunes informacions preliminars sobre els assumptes que es debatran avui: pressupostos, extraescolars, tardes de juny, etc. En relació a la proposta sorgida de l’assemblea anterior tendent a promoure la realització d’una revista escolar, després de parlar amb la direcció del Centre, es pren la decisió d’ajornar aquest projecte fins al curs vinent.
Pel que fa al punt tercer de l’ordre del dia, s’informa que les despeses previstes fins a final de curs són: el canguratge dels mesos d’abril i maig, l’escola d’estiu i les subvencions a les excursions d’Educació Infantil i sisè de primària. Caldrà, també, pagar la pintura del mural de sisè. Descomptades totes aquestes despeses, el remanent al compte de l’AMPA és d’uns 1500 €.
Quant a la Setmana Cultural, es recorda als assistents que, amb els diners de l’AMPA, van ser subvencionades les activitats sobre el consum i sobre l’arbre. Els membres de l’assemblea fan notar la gran diferència en la participació entre els alumnes d’EI i de Primària. I en relació a la celebració del Dia Internacional del Llibre, és general entre els assistents la sensació de decepció per l’escassa participació que hi ha hagut en aquesta ocasió, si bé és cert que va coincidir amb l’últim dia abans de les vacances de Pasqua.
D’altra banda cal ressenyar els fets esdevinguts al voltant de la vint-i-quatrena Trobada d’Escoles en Valencià, celebrada a Borbotó. Davant la manca de suport efectiu dels membres de l’associació a l’hora d’organitzar el taller que s’havia de dur a terme, la comissió organitzadora de l’AMPA va decidir suspendre’n la participació aquest curs. Tanmateix, un petit grup de persones, que prèviament no havien mostrat cap disposició a ajudar en l’organització del taller, van decidir pel seu compte dur a terme un taller diferent del que la comissió de l’AMPA havia aprovat. Si bé d’aquesta manera es va aconseguir que el CEIP Carles Salvador fos representat en aquesta edició de la Trobada, tot i que de manera esquifida, la Junta considera que les formes emprades per aconseguir aquest fi no són acceptables al si d’una associació que es regeix per normes de funcionament intern estríctament democràtiques.
En el punt de l’ordre del dia dedicat a les instal·lacions es recorda que el problema relacionat amb el sostre d’uralita és responsabilitat de l’Ajuntament. Per això, es farà un escrit acompanyat de fotografies per tal de fer constar que aquest element resulta inacceptable des del punt de vista de la normativa actual. Aquesta mesura de pressió es veu com a inevitable des del moment que si encara no s’hi ha posat una solució és perquè en teoria, al Centre, s’hi han de fer obres per part de l’administració autonòmica. I pel que fa a les obres pendents, la presidenta distribuirà entre els membres de la Junta l’esborrany d’un escrit demanant que aquestes obres es duguen a terme sense més dilació abans de fer-ne l’oportuna tramitació. S’hi adjuntarà, també, la sol·licitud del canvi de les finestres de l’escola i, finalment, la qüestió del sostre d’uralita.
En relació a l’organització de les activitats extraescolars per al curs vinent, s’informa que l’activitat d’anglès es podrà dur a terme en els grups següents: 2n d’EI (Campbell), 1r d’EP (Euroenglish), 2n d’EP (Campbell). Altres cursos, com 4t amb 6 persones interessades o 3r amb 4 persones interessades, han quedat sense grup. Es manté el criteri de grup/any, i cada grup tria l’acadèmia que du a terme l’activitat. Aquest criteri es pot fer extensible a altres activitats que puguen ser proposades sempre que es reunesquen els requisits. Cal tenir en compte, a més a més, la limitació de les infraestructures existents, que en aquests moments poden donar cabuda a tres grups més el grup de teatre. D’altra banda, en circumstàncies especials a causa de la pluja es poden establir torns, però inevitablement hi haurà problemes a mesura que s’incremente la demanda. A més, es farà inevitable una reflexió sobre la naturalesa de les activitats extraescolars que l’AMPA ha d’organitzar en el futur. D’una banda, cal intentar mantenir les extraescolars d’activitats més generals, com les que actualment du a terme FORCUIN, ja que fan una funció important a l’hora d’entretenir els alumnes durant les hores no lectives. Però d’altra banda convindrà incrementar la realització d’activitats més especialitzades que aporten un plus de qualitat a la vida escolar. Per iniciar aquesta reflexió es distribuirà una enquesta demanant a les famílies les expectatives en relació a les extraescolars, l’opinió sobre la continuïtat, les preferències sobre les acadèmies d’anglès, etc. El termini per inscriure’s a les extraescolars serà del 15 de setembre a l’1 d’octubre.
Pel que fa a l’activitat Vesprades de Juny s’informa que hi ha 8 xiquets interessats. Per tal que aquest alumnat pogués ser atès per dos monitors, i no per un de sol, es podria comptar amb la treballadora que fa el canguratge de l’escola. Però abans caldria parlar amb les famílies interessades per veure si estarien disposades a fer-se càrrec de les despeses.
En relació a la festa de final de curs s’hi han considerat fins ara diverses propostes d’empreses diferents. L’opció que compta amb més possibilitats de ser elegida ofereix una rebuda per als xiquets a càrrec d’un personatge Disney, jocs i competicions, dos castells inflables grans i una mini disco per després de sopar. El preu d’aquesta activitat és de 1100 €. D’altra banda, l’assemblea acorda llogar 200 cadires a 0’60 € cadascuna i tres taules per a cada classe a 4 € la unitat. Cal afegir-hi 150 € de transport. També caldrà comprar begudes i snacs per als xiquets. L’assemblea acorda que els no socis de l’AMPA paguen una entrada de 5 € per persona.
En el punt de precs i preguntes es va informar sobre els nous tríptics de l’AMPA per a les noves matrícules i els fulls d’inscripció que es distribuiran. També en aquest punt la presidenta va informar en relació a les subvencions sol·licitades per l’associació.
D’altra banda, l’AMPA del CEIP Pare Català s’ha posat en contacte amb la nostra associació per proposar que l’escola d’estiu es celebre conjuntament entre les dues escoles. Tanmateix, hem hagut de declinar aquesta invitació per tal com la nostra associació ha fet fins ara una escola d’estiu oberta a tots els alumnes de la zona de Benimaclet a fi de garantir que aquesta activitat es puga dur a terme en el nostre Centre i, doncs, donar servei a les famílies que ho necessiten. Davant d’això, l’AMPA del Pare Català ha respost positivament en el sentit que proposaran als seus alumnes que hi vinguen.
L’AMPA del CEIP Pare Català ha proposat també que l’activitat anomenada Vesprades Culturals del Divendres es realitze al CIM de Benimacle i que siga subvencionada per les AMPA de la zona.
Finalment, es recorda que es farà una sessió de l’Escola de pares el dia 10/05.  L’activitat de 10 sessions només es farà en aquells col·legis que tinguen una major demanda.
Sense més assumptes a tractar es va cloure la sessió a les 18:10 h. Es convoca la propera assemblea per al dia 30 de maig.

El secretari                                                        La presidenta
Vicent Torres Beltran                                        Rosa María Gil Calvo
                                                                                                                       

dijous, 26 de maig del 2011

ESCOLA D'ESTIU 2011 AL CARLES SALVADOR: FULL D'INSCRIPCIÓ


Aci teniu el full d'inscripció a l'escola d'estiu del Carles Salvador. Podeu arreplegar-la també a la consergeria de l'escola. Al mateix full veureu detallades les diferents opcions i les quantitats corresponents a cadascuna d'elles. La reunió informativa es durà a terme el proper dia 2 de juny a les 18:00

dimarts, 24 de maig del 2011

ESCOLA D'ESTIU 2011 AL CARLES SALVADOR

El proper dia 2 de juny, a les 18:00 es farà la reunió de l'escola d'estiu amb Forcuin, l'empresa que portarà avant totes les activitats. Aci us deixem el dossier que les detalla.
















dimarts, 17 de maig del 2011

TROBADES 2011 A BORBOTÓ

taller de milotxes

Cercavila

Cercavila

el taller








Podeu veure moltíssimes més fotos a l'album que hi ha penjat a la web de l'escola, segur que us agradaran molt!!!  http://www.flickr.com/photos/ceipcarlessalvador/sets/72157626531032616/

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 28 DE MARÇ (ASSEMBLEA DE ABRIL)


A les 16:45 hores del dia 28 de març de 2011 es va iniciar l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes d’abril,  d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.-LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ ACTA  ANTERIOR.
2.- PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA DEL AMPA.
3.- VOCALIES.
4.-TORN DE PARAULA. Cada responsable d’una àrea parla dels temes pendents en aquest moment. (Extraescolars, cultura, festes, instal·lacions, altres)
5.- PRESUPOST.
6.- TROBADES A BORBOTÓ.
7.- SETMANA CULTURAL.
8.- EXTRAESCOLARS.
9.- REVISTA.
10.- FESTA FI DE CURS.
11.- MURAL al pati dels alumnes de 6é de primària.
12. - PRECS I PREGUNTES.

En primer lloc es fa lectura de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada sense esmenes per part dels assistents.
Després té lloc la presentació dels nous càrrecs de la Junta de l’AMPA. La presidenta inicia la seua intervenció fent una crida a la participació dels socis en aquesta nova etapa de l’AMPA, que ha d’estar marcada per un nou impuls als objectius compartits pels membres de l’associació. Per la seua banda, la vicepresidenta fa un repàs en la seua intervenció d’aquests objectius. D’altra banda, l’assemblea comparteix l’opinió que la presidenta ha de ser la representant de l’Associació al Consell Escolar. D’altra banda, a partir d’ara, les comunicacions de l’AMPA que es pengen a l’entrada de l’escola es classificaran a partir d’un triple criteri: activitats escolars/ esdeveniments culturals/altres.
Pel que fa a la renovació de la Junta, les persones següents n’ocuparan les noves vocalies:
- Sara Moltó Gisbert
- Begoña Pérez Berná
- Pili Boix Sales
- Paula Dolz Giner
- Amparo Balaguer López
- Pilar Vilaplana Pérez
- Sara Gil Calvo
A aquestes vocals cal afegir-hi Pierre Clouet, qui a partir de l’Assemblea Extraordinària començà a exercir la vocalia d’Activitats Extraescolars.
En relació a la setmana cultural, s’informa que el dia 20 d’abril es celebrarà el dinar de germanor anual amb els docents de l’escola, al qual estan convidats els pares que hi vulguen assistir. També s’informa que el CIM de Benimaclet ens ha oferit la possibilitat de realitzar un concert a l’escola, que podria tenir lloc o bé durant la setmana cultural o bé podria celebrar-se conjuntament amb la festa de final de curs.
Després d’això, l’assemblea pren en consideració la possibilitat que alguna de les activitats extraescolars que es realitzen a l’escola prepare una exhibició per a final de curs. També s’informa que a principis d’abril es passarà el llistat de participants en el torneig d’escacs a la persona que l’organitza. La fase final d’aquest torneig entre diversos col·legis tindrà lloc el dia 9/04.
El vocal d’activitats extraescolars presenta davant l’assemblea el calendari  previst d’actuacions: durant el mes d’abril caldrà negociar amb Euroenglish la impartició de cursos per al curs vinent; durant el mes de maig caldrà fer la previsió d’activitats per al proper curs; durant el mes de setembre tindran lloc les inscripcions definitives a les activitats. D’altra banda, en relació a la possible realització d’una Escola de Pasqua, cal posar un cartell a la porta de l’escola anunciant-ne l’activitat. En aquest sentit, es recorda que cal un mínim d’inscripcions perquè l’activitat es puga dur a terme. Pel que fa a la gestió de les activitats extraescolars, es proposa que siga obligatori pertànyer a l’AMPA per poder-se matricular a les activitats que organitza l’Associació o a l’Escola Matinera. Per aquesta raó, l’assemblea fa una votació amb el resultat d’11 vots a favor de la proposta, 0 vots en contra i 0 abstencions. Per tant, a partir del curs 2011/2012 només els socis de l’AMPA podran matricular-se en les activitats que organitze l’Associació. També la qüestió del pagament del canguratge derivat de les activitats extraescolars és sotmesa a votació, seguint en això les deliberacions que s’havien produït en assemblees anteriors. Es proposa, doncs, repartir l’import del canguratge en la mensualitat de les diferents activitats i que siga l’empresa organitzadora qui se n’encarregue del cobrament. El resultat de la votació és d’11 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.
En un altre ordre de coses, l’assemblea acorda la celebració del dia del llibre l’últim dia de classe abans de les vacances de Pasqua, a les 16:30. El descobriment del plaer de la lectura forma part inseparable de la formació humana, intel·lectual i acadèmica de l’ésser humà. També, aprendre a compartir aquests objectes valuosos que són els llibres serveix per aprofundir en el procés constant d’humanització a què estem sotmesos. En aquest sentit, s’insta a la participació de les famílies associades en aquesta lúdica i enriquidora activitat.
En relació al presupost de l’associació, es calcula que en aquests moments es situa en una xifra propera als 1600 €. L’assemblea discuteix la conveniència d’avançar els diners del dèficit previsible de l’Escola Matinera. També es prenen en consideració les subvencions que caldrà fer a les properes excursions de l’escola: es subvencionarà amb 5 € els alumnes socis d’EI i amb 25 € el viatge de final de curs dels alumnes de 6è.
D’altra banda s’informa que l’Ajuntament farà unes xerrades adreçades a l’alumnat per a la sensibilització de cara a la neteja dels carrers per part dels propietaris de gossos. En aquestes xerrades, que tindran lloc els dies 30 de març per a infantil i primer cicle de primària, i 6 d’abril per a segon i tercer cicles, hi haurà un representant de l’AMPA que s’encarregarà de repartir uns fullets elaborats per l’Associació de Veïns a tal fi, per tal que els alumnes els repartesquen entre els veïns i amics que tinguen gos.
Pel que fa a les Trobades, es decideix que el taller serà una flor de cartró, però falta decidir qui hi anirà. Es farà una circular i un cartell per sol·licitar col·laboració, i es penjarà un cartell a la porta de l’AMPA perquè s’hi apunten per torns.
Es proposa fer una revista anual, que podria traure un primer número a final de curs. Caldrà proposar-ho al professorat perquè és necessari comptar amb la seua col·laboració. Si no fos possible, la idea es reserva per al curs que ve.
Ens han demanat ajuda per a col·laborar en el mural que els alumnes de sisè fan cada any a la tanca del pati. És clar que entre els pares dels alumnes de sisè hi pot haver algun voluntari. En qualsevol cas, poden comptar amb l’ajuda de dues mares que s’hi han oferit i, a més, queda oberta la possibilitat que algú més vulga col·laborar.
Sense més assumptes a tractar es va cloure la sessió a les 18:30 hores, i es va acordar convocar una nova assemblea el dia 9 de maig.
El secretari                                                                     La presidenta
                                                                                                 Vist-i-plau       

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 28 DE FEBRER (ASSEMBLEA DE MARÇ)


A les 16:40 hores del dia vint-i-vuit de febrer de 2011 es va iniciar l’assemblea ordinària de la Junta de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes de març,  d’acord amb el següent 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Informes de la Junta.
3. Constitució de la nova Junta de l’AMPA.
4. Precs i preguntes.

En primer lloc, per tal de procedir a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es fan constar diversos problemes en relació a la manca d’una renovació integral de la Junta, entre els quals destaca la manca de signatura autoritzada de la nova tresorera. En aquest sentit, a efectes de registres legals i fins que no es procedisca a la inscripció corresponent, continua vigent la composició de la Junta que va sortir de l’assemblea extraordinària de gener de 2010.
En el segon punt de l’ordre del dia s’hi agrupen diverses qüestions relacionades amb l’associació: a) Festes: pel que fa a la celebració de Carnestoltes es planteja la qüestió de preguntar en ell Consell Escolar per què ja no es coordina des del centre l’elaboració de les disfresses. En relació a les falles, s’informa que ja s’ha sol·licitat el permís corresponent a la Junta de Districte per a la cremada d’una falla a les 17:30 hores del dia 14 de març al pati de l’escola.  Abans de procedir a la cremada, sota el control dels bombers, es farà un berenar amb xocolata, etc. El lema triat per a la falla és “De tot un poc”. b) Es considera convenient traslladar la VI jornada reivindicativa al 9 de març. c) Quant a la Trobada 2011, el president continua venent les paperetes de la rifa i les samarretes. d) El president ha lliurat la documentació corresponent a les tres subvencions per a l’any 2011. Les últimes, la de l’ús del valencià, el dia 15 de febrer, i la de l’Ajuntament de València, el dia 23 de febrer. e) El dia 6 d’abril, a la plaça de Benimaclet, tindran lloc les finals del torneig d’escacs. f) Algunes famílies que han apuntat els seus fills a l’activitat de tennis durant el segon quatrimestre demanen pagar la meitat de la quota del canguratge, tenint en compte que hi ha hagut altres famílies que han esborrat els seus fills de les activitats i no han pagat ni la quota de canguratge ni la matrícula corresponent. Tanmateix, l’assemblea decideix que aquest curs aquesta quota cal pagar-la íntegrament.
En l’assemblea extraordinària del dia 7 de febrer no es va poder formar una Junta, per tal com no hi havia candidatura per a la vicepresidència i, doncs, no s’ha pogut registrar fins ara la nova Junta. Després de considerar totes les opcions, l’assemblea acorda per unanimitat que en el dia d’avui quede constituïda la nova Junta, amb el relleu en els càrrecs de presidència, vicepresidència i tresoreria. Així, Rosa Mª Gil Calvo serà la nova presidenta de l’AMPA. Màriam  Tamarit  , vicepresidenta, i Eva Vives Bolufer, la tresorera.
En l’apartat de precs i preguntes no es va produir cap intervenció, raó per la qual es va cloure l’assemblea a les 19:00 hores.

El secretari                                                                 El president
                                                                                  Vist-i-plau     

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.