dilluns, 27 de juny del 2011

Carta remesa a l'Alcaldessa de València en relació a la teulada d'uralita del pati del col·legi

Publiquem la carta que hem fet arribar a l'Ajuntament de València en relació a la teulada d'uralita del pati del col·legi


A la A/A de la Excma. Alcaldessa de València Na Rita Barberà Nolla

Rosa María Gil Calvo, amb DNI   ----------------, com a Presidenta de l’AMPA del CEIP Carles Salvador i en representació de tots els pares i mares,
EXPOSA:
Que el CEIP Carles Salvador, al carrer Poeta Altet, 19 de Benimaclet, té al pati de l’escola una zona porxada amb una teulada de placa ondulada d’uralita en un estat lamentable. Presenta zones trencades i d’altres amb esquerdes. Quan plou hi ha goteres per totes les zones foradades. Aquest estat deplorable es pot agreujar per l’acció involuntària dels jocs dels xiquets i xiquetes al pati, en caure un baló o un altre objecte que trenque part de la teulada.   Aquesta construcció té una antiguitat d’uns vint anys.
Que els riscos per a la salut pública derivats del contacte continuat amb fibres d’amiant, que es desprenen quan les plaques no estan en bon estat, com és el cas, han segut demostrats des d’estudis clínics i amb sentències judicials, per la qual cosa no cal estendre’m en aquest punt.
Que com bé sap, des de l’any 2002 està prohibit fer us de materials que contenen amiant, comercialitzar-los i instal·lar-los, com les plaques ondulades d’uralita i que des de l’any 2006 també està establert que s’han de retirar aquests materials i la manera en que s’han de fer, mitjançant empreses especialitzades i registrades en el RERA que no agreugen els riscos d’inhalació d’amiant durant la seua retirada, establint un pla de treball.
Que entenem que no podem permetre posar en risc la salut dels nostres fills per la possibilitat d’inhalació de fibres d’amiant ni un dia més, per la qual cosa,
SOL·LICITE:
Que l’Ajuntament, com a mantenidor de les instal·lacions de les escoles públiques de la ciutat de València pose en marxa la retirada immediata de les plaques d’uralita que conformen la teulada porxada del pati del CEIP Carles Salvador i la substitució de la teulada per un altra que no comporte riscos per a la salut pública.
Que la retirada es duga a terme per una empresa especialitzada, amb un pla de treball, acord amb la legislació vigent i que es duga a terme durant el temps que no hi haja a l’escola personal laboral ni alumnes, tenint en compte que durant el mes de juliol a l’escola es du a terme l’escola d’estiu.
Que aquesta retirada de les plaques d’uralita es duga a terme abans del començament del curs vinent 2011-2012, per a no agreujar els riscos que atempten contra la salut pública que estan patint els alumnes de la nostra escola.
                                                                                                                                             Rosa María Gil Calvo

Adjuntem documentació gràfica de l’estat de les plaques d’uralita


diumenge, 12 de juny del 2011

MANIFESTACIÓ PER L'ESCOLA PÚBLICA 18 DE JUNY A LES 18 H. EN SANT AGUSTÍ
Des de FAPA València hem rebut la convocatòria de la manifestació del proper dissabte 18 de juny convocada per la Plataforma per l'Ensenyament Públic. Publiquem l'escrit que ens han fet arribar amb les reivindicacions per una escola pública, de qualitat i en valencià. Així mateix us encoratgem a participar-hi:

Benvolgudes AMPAs:

  Tots i totes som conscients de les últimes agressions a l'escola pública. Totes i tots sabem que cal plantar-li cara a aquesta Conselleria que s'ha proposat anar massacrant tot el concernent a ella.

 Tots i totes rebutgem la cessió de sòl públic per a empreses privades.

 Totes i tots volem que els nostres fills i filles estudien en unes condicions dignes, amb les instal·lacions adequades, amb el professorat necessari, sense increments de ràtios, en la llengua que desitgen…

 S'havia valorat fer una festa lúdica reivindicativa per l'escola pública, però després de les últimes ocurrències de Font de Mora, amb l'anunci de l’inici del seu pla de plurilingüisme, que és un altre atac més, aquesta vegada un atac frontal a la nostra llengua, la Plataforma va decidir canviar aquesta festa per una manifestació el dissabte 18 de juny,  ja que els últims esdeveniments així ho requereixen.

  Sabem que les retallades en professorat van a afectar directament a la qualitat de l'ensenyament que van a rebre les nostres filles i fills, ja que tenim constància que van a fusionar-se   grups de valencià amb grups de castellà, van a incrementar-se les ràtios en totes les etapes, van a continuar desapareixent els professors de compensatòria i els de suport, tot açò unit a la falta de places escolars en molts centres, que va a obligar, una vegada més, a crear unitats en espais comuns o a instal·lar-nos algun barracó al pati (si és que encara ens cap), creant un greu problema organitzatiu en els centres.

 Com en els Consells Escolars de finalització de curs se'ns va a informar de les possibles retallades que van a aplicar-se  en els nostres centres, així com de si van a ampliar-se les unitats, se'ns va a col·locar algun barracó o qualsevol altra incidència, vos agrairíem que ens ho comunicàreu, per tal de poder fer un bon estudi de la situació de tots els centres.

Gràcies per tot i VOS ESPEREM AMB LES VOSTRES PANCARTES
DISSABTE 18 DE JUNY A les 18 HORES EN SANT AGUSTÍ.

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 30 DE MAIG (ASSEMBLEA DE JUNY)


A les 16:40 hores del dia 30 de maig de 2011 es va iniciar l’assemblea ordinària de la Junta Directiva de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes de juny,  d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.       Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.      Breu exposició dels punts de la reunió.
3.      Desenvolupament de les activitats passades.
4.      Festa de Fi de Curs.
5.      Escola d’Estiu.
6.      Instal·lacions.
7.      Extraescolars.
8.      Consell Escolar: memòria d’activitats de l’AMPA 2011.
9.      Precs i preguntes.

En primer lloc es fa lectura de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada sense esmenes per part dels assistents.
Després, pren la paraula la presidenta de l’AMPA per fer una primera i succinta consideració sobre les qüestions que seran tractades avui per la Junta. A part dels assumptes enumerats a l’ordre del dia, hi afegeix una informació referida a l’estat de comptes de l’Associació, que continua si fa no fa sense canvis i on, doncs, no són previsibles problemes de liquiditat durant el curs actual, tot i que  potser convindria obtenir algun ingrés addicional.
Pel que fa a les activitats dutes a terme en dates recents, s’informa els assistens que les xerrades amb el psicòleg van comptar amb l’assistència de vuit persones, mentre que la xerrada de la policia local es va dur a cap davant d’un auditori constituït per cinc persones. Una altra informació que la presidenta aporta a l’assemblea en aquest punt és referent a l’activitat Vesprades Lúdiques de Juny, que comptava amb onze famílies interessades però que, tanmateix, a causa de l’increment de la quota prevista per la necessitat de comptar amb dos monitors, finalment no podrà dur-se a terme ja que només quatre famílies han confirmat que hi seguien interessades.
En el punt referit a la festa de fi de curs, Pilar Vilaplana informa sobre les diverses activitats contractades i demana opinió a l’assemblea sobre la distribució temporal d’aquestes, que queda establerta de la manera següent:
18:00 h.: dos castells inflables de grans dimensions; gimcana amb jocs educatius dirigida per 4 monitors, que organitzaran grups de diferents edats. Aquestes activitats duraran aproximadament dues hores i mitja.
20:00 – 20:30 h.: sopar dels xiquets/es.
21:00 h.: mini disco amb una animadora que organitzarà el ball dels xiquets/es. Aquesta activitat pot allargar-se per espai de dues hores. Després d’això continuarà la música.
També s’informa que, finalment, s’ha triat una empresa més econòmica per al mobiliari necessari. D’altra banda, l’AMPA posarà begudes a disposició dels assistents al preu d’1 € (llaunes de beguda) i de 0’50 € (ampolles d’aigua).
En relació a l’Escola d’Estiu, s’informa que el dia 2 de juny es mantindrà una reunió amb FORCUIN a les 18:00 h, per tal d’informar els interessats sobre les activitats programades. Tot i que la data límit per apuntar-s’hi ha estat fixada el dia 31/05, s’espera flexibilitat per part de l’empresa a l’hora d’admetre sol·licituds de darrera hora. També es remarca que  convindrà fer tot el possible per tal de garantir el menjador de l’Escola d’Estiu.
Quant a la qüestió de les obres pendents, la presidenta fa lectura de la carta que ha estat adreçada a la Conselleria d’Educació reclamant-ne l’execució immediata. També es debat en aquest punt la conveniència d’adreçar un altre escrit a l’Ajuntament de València sobre el tema de l’uralita. Serà encarregada d’elaborar aquest escrit Sara Moltó.
El vocal a càrrec de les activitats extraescolars, Pierre Clouet, pren la paraula per comunicar que s’ha passat l’enquesta per detectar el grau de satisfacció amb les activitats extraescolars, amb resultats que mostren, en termes generals, una consideració positiva de les activitats dutes a terme durant el present curs. A partir del 15 de setembre s’elaboraran els llistats dels alumnes inscrits a les activitats per al curs 2011/2012. La llista definitiva es publicarà el dia 30 de setembre. Es planteja, una vegada més, què fer amb aquells alumnes que no compleixen el requisit de pertinença a l’AMPA i manifesten intenció de participar en les extraescolars. Es recorda que aquest requisit és indispensable i, doncs, caldrà parlar amb les famílies per fer-los saber aquesta circumstància. D’altra banda, es recorda que el cost del canguratge s’inclourà al preu de l’activitat. També es planteja davant l’assemblea la possibilitat de diversificar de cara al curs vinent les activitats de dansa i aeròbic. Es comenta també que la direcció del centre es veu en la necessitat d’establir torns de menjar d’una hora de duració de manera rígida a causa de la quantitat d’alumnes apuntats a les activitats. També es recorda que l’increment de les activitats extraescolars plantejarà en un futur problemes d’espai a l’escola.
En el darrer Consell Escolar, es va sol·licitar a l’AMPA la memòria d’activitats de 2011.
En l’apartat de precs i preguntes es planteja la qüestió de les subvencions corresponents a dos alumnes que no van assistir a una excursió en dates recents. D’altra banda, es comenta la possibilitat que un petit grup d’alumnes de dansa del CEIP Pare Català faça una actuació conjunta amb alumnes de la nostra escola. Es baralla, també, la possibilitat d’organitzar un curset de cuina de quatre sessions que duria a terme la cuinera de l’escola adreçat a pares i mares. Finalment, es recorda l’oferta del CIM de Benimaclet de fer una actuació a l’escola. L’assemblea considera que el 9 d’octubre seria, potser, una data propícia per a aquesta actuació.
Sense més assumptes a tractar es va cloure la sessió a les 18:00 h.

El secretari                                                                                              Vist-i-plau            Vicent Torres Beltran                                                                                    La presidenta
Rosa María Gil Calvo


La Junta del AMPA ha rebut queixes per part d’algunes persones i veient que el paràgraf escrit en l’anterior acta en referència a les Trobades, no correspon exactament amb el que es volia transmetre, vol rectificar-lo i substituir-lo pel següent:


D’altra banda cal ressenyar els fets esdevinguts al voltant de la vint-i-quatrena Trobada d’Escoles en Valencià, celebrada a Borbotó. Davant la manca de suport efectiu dels membres de l’associació a l’hora d’organitzar el taller que s’havia de dur a terme, la comissió organitzadora de l’AMPA va decidir suspendre’n la participació aquest curs. Tanmateix, un petit grup de persones, a última hora i veient que no s’anava a fer, van decidir pel seu compte organitzar un nou taller. Si bé d’aquesta manera es va aconseguir que el CEIP Carles Salvador fos representat en aquesta edició de la Trobada, de la qual cosa estem molt contents perquè era el principal objectiu, considerem que les formes no van ser les més adequades. En qualsevol cas, volem fer palès que ningú no dubta de la bona voluntat per part de totes les persones que van portar endavant el taller i van treballar de valent durant tota la jornada de la Trobada, però ens agradaria que el proper any augmentés la coordinació de tots els treballs referents a la Trobada, amb més temps per tal que l’assistència siga major, millor organitzada, i no es descarregue tota la feina en unes poques persones.

dijous, 9 de juny del 2011El conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, vol suprimir les línies en valencià, des d'Escola Valenciana ens conviden a que mostrem el nostre rebuig més fort concentrant-nos el dia 9 de juny a les ciutats de València, Castelló i Alacant per exigir que el conseller RETIRE l'esborrany del decret.
Les accions de protesta es desenvoluparan quasi simultàniament a les ciutats de València (plaça de la Mare de Déu), Alacant (carrer de carratalà 47) i Castelló (carrer Major 78 enfront de la "casa dels caragols"). No ens llevaran el valencià! Us esperem a tots!!!

dilluns, 30 de maig del 2011

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 9 DE MAIG


A les 16:45 hores del dia 9 de maig de 2011 es va iniciar l’assemblea ordinària de la Junta Directiva de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs,  d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.       Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.      Torn de paraula per als responsables d’àrea.
3.      Pressupost.
4.      Desenvolupament de les activitats passades.
5.      Instal·lacions.
6.      Extraescolars.
7.      Vesprades de Juny i Escola d’Estiu.
8.      Festa de Fi de Curs.
9.      Precs i preguntes.

En primer lloc es fa lectura de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada sense esmenes per part dels assistents.
Tot seguit, la presidenta de l’AMPA pren la paraula per donar algunes informacions preliminars sobre els assumptes que es debatran avui: pressupostos, extraescolars, tardes de juny, etc. En relació a la proposta sorgida de l’assemblea anterior tendent a promoure la realització d’una revista escolar, després de parlar amb la direcció del Centre, es pren la decisió d’ajornar aquest projecte fins al curs vinent.
Pel que fa al punt tercer de l’ordre del dia, s’informa que les despeses previstes fins a final de curs són: el canguratge dels mesos d’abril i maig, l’escola d’estiu i les subvencions a les excursions d’Educació Infantil i sisè de primària. Caldrà, també, pagar la pintura del mural de sisè. Descomptades totes aquestes despeses, el remanent al compte de l’AMPA és d’uns 1500 €.
Quant a la Setmana Cultural, es recorda als assistents que, amb els diners de l’AMPA, van ser subvencionades les activitats sobre el consum i sobre l’arbre. Els membres de l’assemblea fan notar la gran diferència en la participació entre els alumnes d’EI i de Primària. I en relació a la celebració del Dia Internacional del Llibre, és general entre els assistents la sensació de decepció per l’escassa participació que hi ha hagut en aquesta ocasió, si bé és cert que va coincidir amb l’últim dia abans de les vacances de Pasqua.
D’altra banda cal ressenyar els fets esdevinguts al voltant de la vint-i-quatrena Trobada d’Escoles en Valencià, celebrada a Borbotó. Davant la manca de suport efectiu dels membres de l’associació a l’hora d’organitzar el taller que s’havia de dur a terme, la comissió organitzadora de l’AMPA va decidir suspendre’n la participació aquest curs. Tanmateix, un petit grup de persones, que prèviament no havien mostrat cap disposició a ajudar en l’organització del taller, van decidir pel seu compte dur a terme un taller diferent del que la comissió de l’AMPA havia aprovat. Si bé d’aquesta manera es va aconseguir que el CEIP Carles Salvador fos representat en aquesta edició de la Trobada, tot i que de manera esquifida, la Junta considera que les formes emprades per aconseguir aquest fi no són acceptables al si d’una associació que es regeix per normes de funcionament intern estríctament democràtiques.
En el punt de l’ordre del dia dedicat a les instal·lacions es recorda que el problema relacionat amb el sostre d’uralita és responsabilitat de l’Ajuntament. Per això, es farà un escrit acompanyat de fotografies per tal de fer constar que aquest element resulta inacceptable des del punt de vista de la normativa actual. Aquesta mesura de pressió es veu com a inevitable des del moment que si encara no s’hi ha posat una solució és perquè en teoria, al Centre, s’hi han de fer obres per part de l’administració autonòmica. I pel que fa a les obres pendents, la presidenta distribuirà entre els membres de la Junta l’esborrany d’un escrit demanant que aquestes obres es duguen a terme sense més dilació abans de fer-ne l’oportuna tramitació. S’hi adjuntarà, també, la sol·licitud del canvi de les finestres de l’escola i, finalment, la qüestió del sostre d’uralita.
En relació a l’organització de les activitats extraescolars per al curs vinent, s’informa que l’activitat d’anglès es podrà dur a terme en els grups següents: 2n d’EI (Campbell), 1r d’EP (Euroenglish), 2n d’EP (Campbell). Altres cursos, com 4t amb 6 persones interessades o 3r amb 4 persones interessades, han quedat sense grup. Es manté el criteri de grup/any, i cada grup tria l’acadèmia que du a terme l’activitat. Aquest criteri es pot fer extensible a altres activitats que puguen ser proposades sempre que es reunesquen els requisits. Cal tenir en compte, a més a més, la limitació de les infraestructures existents, que en aquests moments poden donar cabuda a tres grups més el grup de teatre. D’altra banda, en circumstàncies especials a causa de la pluja es poden establir torns, però inevitablement hi haurà problemes a mesura que s’incremente la demanda. A més, es farà inevitable una reflexió sobre la naturalesa de les activitats extraescolars que l’AMPA ha d’organitzar en el futur. D’una banda, cal intentar mantenir les extraescolars d’activitats més generals, com les que actualment du a terme FORCUIN, ja que fan una funció important a l’hora d’entretenir els alumnes durant les hores no lectives. Però d’altra banda convindrà incrementar la realització d’activitats més especialitzades que aporten un plus de qualitat a la vida escolar. Per iniciar aquesta reflexió es distribuirà una enquesta demanant a les famílies les expectatives en relació a les extraescolars, l’opinió sobre la continuïtat, les preferències sobre les acadèmies d’anglès, etc. El termini per inscriure’s a les extraescolars serà del 15 de setembre a l’1 d’octubre.
Pel que fa a l’activitat Vesprades de Juny s’informa que hi ha 8 xiquets interessats. Per tal que aquest alumnat pogués ser atès per dos monitors, i no per un de sol, es podria comptar amb la treballadora que fa el canguratge de l’escola. Però abans caldria parlar amb les famílies interessades per veure si estarien disposades a fer-se càrrec de les despeses.
En relació a la festa de final de curs s’hi han considerat fins ara diverses propostes d’empreses diferents. L’opció que compta amb més possibilitats de ser elegida ofereix una rebuda per als xiquets a càrrec d’un personatge Disney, jocs i competicions, dos castells inflables grans i una mini disco per després de sopar. El preu d’aquesta activitat és de 1100 €. D’altra banda, l’assemblea acorda llogar 200 cadires a 0’60 € cadascuna i tres taules per a cada classe a 4 € la unitat. Cal afegir-hi 150 € de transport. També caldrà comprar begudes i snacs per als xiquets. L’assemblea acorda que els no socis de l’AMPA paguen una entrada de 5 € per persona.
En el punt de precs i preguntes es va informar sobre els nous tríptics de l’AMPA per a les noves matrícules i els fulls d’inscripció que es distribuiran. També en aquest punt la presidenta va informar en relació a les subvencions sol·licitades per l’associació.
D’altra banda, l’AMPA del CEIP Pare Català s’ha posat en contacte amb la nostra associació per proposar que l’escola d’estiu es celebre conjuntament entre les dues escoles. Tanmateix, hem hagut de declinar aquesta invitació per tal com la nostra associació ha fet fins ara una escola d’estiu oberta a tots els alumnes de la zona de Benimaclet a fi de garantir que aquesta activitat es puga dur a terme en el nostre Centre i, doncs, donar servei a les famílies que ho necessiten. Davant d’això, l’AMPA del Pare Català ha respost positivament en el sentit que proposaran als seus alumnes que hi vinguen.
L’AMPA del CEIP Pare Català ha proposat també que l’activitat anomenada Vesprades Culturals del Divendres es realitze al CIM de Benimacle i que siga subvencionada per les AMPA de la zona.
Finalment, es recorda que es farà una sessió de l’Escola de pares el dia 10/05.  L’activitat de 10 sessions només es farà en aquells col·legis que tinguen una major demanda.
Sense més assumptes a tractar es va cloure la sessió a les 18:10 h. Es convoca la propera assemblea per al dia 30 de maig.

El secretari                                                        La presidenta
Vicent Torres Beltran                                        Rosa María Gil Calvo
                                                                                                                       

dijous, 26 de maig del 2011

ESCOLA D'ESTIU 2011 AL CARLES SALVADOR: FULL D'INSCRIPCIÓ


Aci teniu el full d'inscripció a l'escola d'estiu del Carles Salvador. Podeu arreplegar-la també a la consergeria de l'escola. Al mateix full veureu detallades les diferents opcions i les quantitats corresponents a cadascuna d'elles. La reunió informativa es durà a terme el proper dia 2 de juny a les 18:00

dimarts, 24 de maig del 2011

ESCOLA D'ESTIU 2011 AL CARLES SALVADOR

El proper dia 2 de juny, a les 18:00 es farà la reunió de l'escola d'estiu amb Forcuin, l'empresa que portarà avant totes les activitats. Aci us deixem el dossier que les detalla.
dimarts, 17 de maig del 2011

TROBADES 2011 A BORBOTÓ

taller de milotxes

Cercavila

Cercavila

el taller
Podeu veure moltíssimes més fotos a l'album que hi ha penjat a la web de l'escola, segur que us agradaran molt!!!  http://www.flickr.com/photos/ceipcarlessalvador/sets/72157626531032616/

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 28 DE MARÇ (ASSEMBLEA DE ABRIL)


A les 16:45 hores del dia 28 de març de 2011 es va iniciar l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes d’abril,  d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.-LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ ACTA  ANTERIOR.
2.- PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA DEL AMPA.
3.- VOCALIES.
4.-TORN DE PARAULA. Cada responsable d’una àrea parla dels temes pendents en aquest moment. (Extraescolars, cultura, festes, instal·lacions, altres)
5.- PRESUPOST.
6.- TROBADES A BORBOTÓ.
7.- SETMANA CULTURAL.
8.- EXTRAESCOLARS.
9.- REVISTA.
10.- FESTA FI DE CURS.
11.- MURAL al pati dels alumnes de 6é de primària.
12. - PRECS I PREGUNTES.

En primer lloc es fa lectura de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada sense esmenes per part dels assistents.
Després té lloc la presentació dels nous càrrecs de la Junta de l’AMPA. La presidenta inicia la seua intervenció fent una crida a la participació dels socis en aquesta nova etapa de l’AMPA, que ha d’estar marcada per un nou impuls als objectius compartits pels membres de l’associació. Per la seua banda, la vicepresidenta fa un repàs en la seua intervenció d’aquests objectius. D’altra banda, l’assemblea comparteix l’opinió que la presidenta ha de ser la representant de l’Associació al Consell Escolar. D’altra banda, a partir d’ara, les comunicacions de l’AMPA que es pengen a l’entrada de l’escola es classificaran a partir d’un triple criteri: activitats escolars/ esdeveniments culturals/altres.
Pel que fa a la renovació de la Junta, les persones següents n’ocuparan les noves vocalies:
- Sara Moltó Gisbert
- Begoña Pérez Berná
- Pili Boix Sales
- Paula Dolz Giner
- Amparo Balaguer López
- Pilar Vilaplana Pérez
- Sara Gil Calvo
A aquestes vocals cal afegir-hi Pierre Clouet, qui a partir de l’Assemblea Extraordinària començà a exercir la vocalia d’Activitats Extraescolars.
En relació a la setmana cultural, s’informa que el dia 20 d’abril es celebrarà el dinar de germanor anual amb els docents de l’escola, al qual estan convidats els pares que hi vulguen assistir. També s’informa que el CIM de Benimaclet ens ha oferit la possibilitat de realitzar un concert a l’escola, que podria tenir lloc o bé durant la setmana cultural o bé podria celebrar-se conjuntament amb la festa de final de curs.
Després d’això, l’assemblea pren en consideració la possibilitat que alguna de les activitats extraescolars que es realitzen a l’escola prepare una exhibició per a final de curs. També s’informa que a principis d’abril es passarà el llistat de participants en el torneig d’escacs a la persona que l’organitza. La fase final d’aquest torneig entre diversos col·legis tindrà lloc el dia 9/04.
El vocal d’activitats extraescolars presenta davant l’assemblea el calendari  previst d’actuacions: durant el mes d’abril caldrà negociar amb Euroenglish la impartició de cursos per al curs vinent; durant el mes de maig caldrà fer la previsió d’activitats per al proper curs; durant el mes de setembre tindran lloc les inscripcions definitives a les activitats. D’altra banda, en relació a la possible realització d’una Escola de Pasqua, cal posar un cartell a la porta de l’escola anunciant-ne l’activitat. En aquest sentit, es recorda que cal un mínim d’inscripcions perquè l’activitat es puga dur a terme. Pel que fa a la gestió de les activitats extraescolars, es proposa que siga obligatori pertànyer a l’AMPA per poder-se matricular a les activitats que organitza l’Associació o a l’Escola Matinera. Per aquesta raó, l’assemblea fa una votació amb el resultat d’11 vots a favor de la proposta, 0 vots en contra i 0 abstencions. Per tant, a partir del curs 2011/2012 només els socis de l’AMPA podran matricular-se en les activitats que organitze l’Associació. També la qüestió del pagament del canguratge derivat de les activitats extraescolars és sotmesa a votació, seguint en això les deliberacions que s’havien produït en assemblees anteriors. Es proposa, doncs, repartir l’import del canguratge en la mensualitat de les diferents activitats i que siga l’empresa organitzadora qui se n’encarregue del cobrament. El resultat de la votació és d’11 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.
En un altre ordre de coses, l’assemblea acorda la celebració del dia del llibre l’últim dia de classe abans de les vacances de Pasqua, a les 16:30. El descobriment del plaer de la lectura forma part inseparable de la formació humana, intel·lectual i acadèmica de l’ésser humà. També, aprendre a compartir aquests objectes valuosos que són els llibres serveix per aprofundir en el procés constant d’humanització a què estem sotmesos. En aquest sentit, s’insta a la participació de les famílies associades en aquesta lúdica i enriquidora activitat.
En relació al presupost de l’associació, es calcula que en aquests moments es situa en una xifra propera als 1600 €. L’assemblea discuteix la conveniència d’avançar els diners del dèficit previsible de l’Escola Matinera. També es prenen en consideració les subvencions que caldrà fer a les properes excursions de l’escola: es subvencionarà amb 5 € els alumnes socis d’EI i amb 25 € el viatge de final de curs dels alumnes de 6è.
D’altra banda s’informa que l’Ajuntament farà unes xerrades adreçades a l’alumnat per a la sensibilització de cara a la neteja dels carrers per part dels propietaris de gossos. En aquestes xerrades, que tindran lloc els dies 30 de març per a infantil i primer cicle de primària, i 6 d’abril per a segon i tercer cicles, hi haurà un representant de l’AMPA que s’encarregarà de repartir uns fullets elaborats per l’Associació de Veïns a tal fi, per tal que els alumnes els repartesquen entre els veïns i amics que tinguen gos.
Pel que fa a les Trobades, es decideix que el taller serà una flor de cartró, però falta decidir qui hi anirà. Es farà una circular i un cartell per sol·licitar col·laboració, i es penjarà un cartell a la porta de l’AMPA perquè s’hi apunten per torns.
Es proposa fer una revista anual, que podria traure un primer número a final de curs. Caldrà proposar-ho al professorat perquè és necessari comptar amb la seua col·laboració. Si no fos possible, la idea es reserva per al curs que ve.
Ens han demanat ajuda per a col·laborar en el mural que els alumnes de sisè fan cada any a la tanca del pati. És clar que entre els pares dels alumnes de sisè hi pot haver algun voluntari. En qualsevol cas, poden comptar amb l’ajuda de dues mares que s’hi han oferit i, a més, queda oberta la possibilitat que algú més vulga col·laborar.
Sense més assumptes a tractar es va cloure la sessió a les 18:30 hores, i es va acordar convocar una nova assemblea el dia 9 de maig.
El secretari                                                                     La presidenta
                                                                                                 Vist-i-plau       

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.