dimecres, 27 d’octubre del 2010

LOTERIA DE NADAL DE L'AMPA

SORTEIG DE NADAL
73.912


* Les famílies sòcies de l´ AMPA, ja pugeu retirar les vostres participacions per al sorteig de Nadal , A PARTIR DEL DIMARTS 2 DE NOVEMBRE.

* A cada família li corresponen 8 paperetes a 3 euros la papereta. CAL PAGAR ELS 24 EUROS QUAN ES RETIREN LES PARTICIPACIONS.
* Es podran retirar DES DEL DIMARTS 2 DE NOVEMBRE ( de 9 h a 9:15 h. i de 16:30h a 17h al despatx de l´ AMPA) , FINS AL DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE.

* A partir del dimarts 16 de novembre, fins al dimarts 23 de novembre, de la loteria sobrant, les famílies sòcies i no sòcies que necessiten més, podran comprar-ne.


Sort a tots i totes !!!!

La Junta de l´ AMPA

SOL•LICITUD EXTRAESCOLARS CURS 2010-2011

Punxa damut de l'imatge per tal de fer-la més gran:

dimarts, 26 d’octubre del 2010

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2010

A les 16:40 hores del dia quatre d’octubre de 2010 es va iniciar l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs, d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Tresoreria.
3. Activitats extraescolars curs 2010/2011.
4. Informes de la Junta.
5. Precs i preguntes.

En primer lloc, es fa lectura de l’acta de l’assemblea del dia 31 de maig de 2010, que queda aprovada sense esmenes per part dels assistents.
En relació al segon punt de l’ordre del dia, la tresorera informa que a causa d’un problema informàtic resulta impossible presentar l’estat de comptes en el moment actual, raó per la qual queda ajornada la presentació fins a la propera assemblea.
Pel que fa a les activitats extraescolars, s’informa que algunes de les activitats que es van ofertar no s’han pogut dur a terme a causa de l’escassa demanda. L’única variació que s’ha produït respecte a allò que s’havia previst és la incorporació de l’activitat “Dansa a través del joc”, que es duu a terme en divendres.
D’altra banda, l’assemblea considera que cal buscar una solució a la situació laboral de l’encarregada del canguratge, però queda ajornada qualsevol decisió fins a la propera reunió, quan la Junta s’haurà adreçat a la persona interessada, d’una banda, i a l’empresa Forcuin, de l’altra per tal d’explorar solucions viables a aquesta qüestió.
L’assemblea pren la decisió de cobrar 10 € de matrícula als no socis de l’AMPA que vulguen matricular els seus fills en les activitats extraescolars que organitza l’associació.
La Junta demana davant l’assemblea algun voluntari que puga fer el seguiment de l’escola matinera, per tal de comprovar que funciona correctament. Aquesta petició ha estat motivada pel fet que la persona que se n’encarregava fins ara ja no ho podrà fer durant aquest curs pel fet que ha deixat de ser-ne usuària. D’altra banda, es demana també algun voluntari que vulga encarregar-se’n del pla de prevenció de les drogodependències de l’Ajuntament de València.
Finalment, en aquest punt de l’ordre del dia, alguns membres de l’assemblea transmeten una queixa en relació a l’augment d’un 20% respecte al curs anterior del preu de l’activitat extraescolar de Teatre i Expressió Corporal.
En el quart punt de l’ordre del dia són abordades diverses qüestions:
a) Subvencions: s’han hagut de fer molts tràmits per justificar la subvenció concedida per l’Ajuntament l’any 2008. Finalment, el dia 13 de setembre el president va poder satisfer les exigències de l’administració, de manera que a hores d’ara tot està preparat per poder presentar les factures corresponents a l’exercici de 2010 quan siguen requerides. En canvi, encara hi ha problemes per justificar íntegrament la quantitat necessària per poder cobrar la subvenció a la promoció i ús del valencià. La quantitat adjudicada en aquest cas és de 214 €. Pel que fa a les ajudes de la Conselleria de Benestar Social per a la conciliació de la vida familiar i laboral durant 2010, d’un import total de 2274,98 €, per a l’escola matinera i l’escola d’estiu, cal acreditar documentació suficient i adequada de les despeses hagudes fins el 16 de novembre. A tal efecte, s’han establert converses amb Forcuin per a disposar de la documentació necessària dins del termini previst.
b) Aulari d’Educació Infantil. Mobilitzacions: el dia 28 de setembre, el director del CEIP es va entrevistar amb el Sr. Flórez, tècnic de Conselleria, qui va preveure un termini de dues setmanes perquè el projecte quedés aprovat. Tanmateix, el finançament de l’obra encara es manté com una incògnita. El president de l’AMPA intentarà mantenir una reunió amb l’Administració. D’altra banda, el primer dia de classe, algunes famílies de l’escola, principalment de la classe d’EI 5 anys, van fer una concentració a la porta de l’escola de la qual se’n van fer ressò alguns mitjans de comunicació (Levante, Cadena Ser, El País).
c) Festa 9 d’Octubre: la celebració es farà conjuntament amb el CEIP Pare Català la vesprada del dia 8, amb la col•laboració de l’associació Benimaclet Viu. La festa serà de 17:30 a 19:30. Hi haurà una cercavila que partirà de l’escola en direcció a la plaça de l’església a les 17:10 h. Fins en aquell moment, els xiquets berenaran a l’escola i hi haurà música per acompanyar. El preu de la festa (danses fetes pels alumnes, exhibició de pilota valenciana i jocs gegants) és de 110 € per AMPA.
d) Socis i sòcies: enguany se’ls ha sol•licitat als socis un compte de correu electrònic per poder posar-se en contacte amb ells. El percentatge de socis, en aquests moments, es troba al 60%, desglossat d’aquesta manera: inf. 3 anys: 56%; inf. 4 anys: 56%; inf. 5 anys: 92%; 1r: 62’5%; 2n: 56%; 3r: 68%; 4t: 52%; 5è: 65%; 6è: 18’7%.
e) Loteria de Nadal: aquest any duem el 73912. Se’n faran 1100 participacions a 2’40 € (13’2 sèries). El benefici que se’n traurà, si es ven tota, serà de 660 €. Per tal de no repetir els problemes de l’any passat, la loteria es pagarà en el moment de retirar-la del despatx de l’AMPA.
f) Reunions inicials de les classes: aquest curs la direcció del centre ha autoritzat que un representant de l’AMPA es dirigís als pares en la reunió de grup per tal de fer un sumari balanç de les activitats dutes a terme per l’associació i, alhora, animar a la participació. Els membres que han intervingut o intervindran en aquestes reunions són els següents: 3 anys: Josep; 4 anys: Raquel; 5 anys: Josep; 1r: Maria; 2n: Sara G.; 3r Vicent; 4t: Pilar V.; 5è: Estíbaliz; 6è: Pilar B.
g) Canvis Junta de l’AMPA: a dia d’avui, Mª Carmen Martí deixa de ser vocal voluntàriament. Així mateix, Pilar Boix deixarà la vice-presidència i es quedarà amb extraescolars. Sara Moltó deixarà la tresoreria. Finalment, Josep Revert, quan queden resoltes les qüestions relatives a les subvencions pendents i al nou aulari d’infantil, abandonarà la presidència i la Junta. Finalment, Rosa Gil es presenta voluntària per assumir el càrrec de tresorera.
En el punt corresponent als precs i preguntes es comenten dues qüestions. En primer lloc, que el carnet d’albergista de l’AMPA es troba a disposició de tots aquells grups nombrosos de socis (dotze o més persones) que vulguen fer-ne ús. En segon lloc que caldria comprar un Ràdio-CD per a l’activitat d’expressió corporal.
Sense més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 18:10 hores.

El secretari El president

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE MAIG DE 2010

A les 16:40 hores del dia 31 de maig de 2010 es va iniciar l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs, d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Festa de Fi de Curs.
3. Activitats extraescolars curs 2010-2011.
4. Escola d’Estiu.
5. Informes Junta de l’AMPA.
6. Precs i preguntes.

En primer lloc, s’aprova sense esmenes l’acta corresponent a la reunió del dia 5 de maig de 2010.
Tot seguit hom informa l’assemblea de les activitats programades per a la festa de fi de curs de l’AMPA del dia 23 de juny. A l’inici de la festa hi haurà un personatge Disney que rebrà els xiquets. Aquests disposaran de dos castells inflables sota la vigilància d’un monitor. A més, hi haurà un circuit de bicis per als més majors. Els assistents més menuts també disposaran d’un tancat amb boles per jugar. Finalment, hi haurà una discomòbil amb una ballarina que s’encarregarà d’animar els xiquets a ballar. L’AMPA llogarà 20 taules i 200 cadires per un import de 150 €. El preu de la festa és de 1350 € més IVA. Queda establert l’horari de la manera següent: s’obriran les portes a les 17:45 h. Els xiquets soparan a les 20:00 h. La ballarina començarà la seua animació a les 20:45 h. Pel que fa al despatx de begudes, l’assemblea acorda establir torns entre les 18 i les 21 hores. Els preus queden fixats d’aquesta manera: begudes, 1€; aigua, 0’50 €; preu per persona per a no membres de l’AMPA: 5 €.
En relació al tercer punt de l’ordre del dia s’informa que dotze famílies han sol•licitat fins ara el programa d’escola de pares de l’Ajuntament de València. El termini d’inscripció s’acaba a finals de juny. D’altra banda, s’han tramitat les 10 sol•licituds presentades per a l’activitat anomenada “Al salir de clase” i,alhora, s’ha sol•licitat que aquesta activitat es faça a l’escola cada quatre anys perquè puguen participar-hi tots els alumnes que ho desitgen.
Pel que fa a l’Escola d’Estiu s’informa que dia 24 de maig, el president va mantenir una reunió amb el responsable de Forcuin per tal d’acordar que aquesta activitat es complementés amb servei de menjador. Aquell dia, per la vesprada, es va mantenir una reunió informativa amb les famílies interessades. Es va tornar a obrir un termini d’inscripció fins al divendres 4 de juny i, a hores d’ara, el nombre d’alumnes apuntats és de 62.
En l’apartat d’informes de la Junta de l’AMPA s’hi aglutinen diverses qüestions: i) La setmana anterior, els tècnics i l’arquitecte de l’empresa encarregada del projecte d’obres de millora de l’escola facilità a la direcció del Centre informacions en el sentit que l’aprovació definitiva del projecte podria produir-se aproximadament dins de dos mesos. Després d’això, si el projecte fos viable econòmicament, es produiria la licitació d’obres, tràmit que podria resoldre’s en cinc mesos. ii) Pel que fa al mural que cada curs realitzen els alumnes de sisé, dues mares d’aquell curs presenten davant l’assemblea un projecte que rep la conformitat dels assistents. L’AMPA pagarà, si escau, la pintura per a aquesta activitat. iii) La pintura dels camps de futbet i de bàsquet ja s’ha fet i s’ha pagat; queda, només, fer-hi algun retoc. iv) L’AMPA ha subvencionat l’excursió d’Educació Infantil del dia 27 de maig amb 300 € (60 socis x 5) i el viatge de fi de curs de 6è amb 325 € (13 socis x 25). En aquest punt l’assemblea planteja la possibilitat de modificar els estatuts de l’associació en el sentit d’establir el requisit d’haver-ne estat soci durant els dos darrers cursos per tal de poder gaudir d’aquesta mena de subvencions.
En l’apartat de precs i preguntes no es va produir cap intervenció, raó per la qual es va cloure l’assemblea a les 18:25 hores.

El secretari El president

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE MAIG DE 2010

A les 16:40 hores del dia cinc de maig de 2010 es va iniciar l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs, d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Festa de Fi de Curs.
3. Informe Junta de l’AMPA.
4. Trobada 2010, a Benimaclet.Escola d’Estiu.
5. Activitats Extraescolars curs 2010-2011.
6. Precs i preguntes.

En primer lloc, queda aprovada sense esmenes l’acta corresponent a la reunió del dia 19 d’abril de 2010.
Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, se sotmeten a la consideració de l’assemblea diferents opcions per a la festa de final de curs que tindrà lloc el dia 23 de juny, tal com es va acordar en el Consell Escolar del dia 22 d’abril a partir de la proposta formulada per l’anterior Assemblea de l’AMPA. Les activitats que es proposen en aquesta ocasió davant l’assemblea representen, en certa mesura, una represa del model de festa que tingué lloc tres cursos abans de l’actual, amb castells inflables, mini disco, circuit de bicis, torets infantils i altres activitats com ara disco mòbil, rebuda dels infants per un personatge Disney, etc. Les empreses consultades fins ara ofereixen paquets amb diferents combinacions d’aquestes activitats per preus al voltant dels 1200 € més IVA. En aquest punt, una membre de l’assemblea s’ofereix voluntària per sondejar altres opcions possibles abans de prendre una decisió definitiva. L’assemblea tracta també la qüestió del lloguer de cadires i taules per a la festa. S’hi barallen diferents opcions i, finalment, es determina contractar el lloguer de 10 taules i 200 cadires que, previsiblement, satisfaran les necessitats d’aquell dia.
L’informe que la Junta de AMPA presenta davant l’assemblea consta de diversos punts: i) Quant a la consulta popular promoguda per la Plataforma per l’Ensenyament Públic, s’informa que davant els impediments de la Conselleria, caldrà que es celebre fora del recinte escolar, per la qual cosa es disposarà una taula a la porta de l’escola el dia 6 de maig a les 16:15 hores; ii) La despesa en pintura en aquests moments és aproximadament de 630 €, que corresponen als camps de futbet, tennis i un de bàsquet. Per tant, falta encara pintar un altre camp de bàsquet i el sambori i el pentagrama. Davant els dubtes sobre l’import total de la pintura, es planteja la possibilitat de prescindir d’aquests últims elements o bé d’encarregar-se’n membres voluntaris de l’AMPA; iii) Pel que fa a l’Escola d’Estiu, s’informa que fins ara la inscripció resulta molt lenta, i per això es repartiran cartells per les altres escoles de Benimaclet; iv) En relació a la celebració de la Diada de Sant Jordi, l’assemblea valora positivament la resposta de les famílies tenint en compte que es tractava de la primera vegada que se celebrava a la nostra escola. En aquest punt s’hi comenta la possibilitat de crear una biblioteca de l’AMPA on els socis podrien, de manera permanent, llegir llibres en préstec; v) Es reparteixen entre els socis assistents els fullets publicitaris de Ruralcaixa sobre els comptes infantils Minimax, que ofereixen regals als nous clients; vi) S’han repartit les carpetes i les samarretes de la Trobada. Cal assenyalar que el cartell seleccionat per a la 23ª Trobada és obra de l’alumna del CEIP Carles Salvador Enya Segura, de sisè curs. D’altra banda, el periòdic de la Trobada ha publicat sengles articles de l’AMPA Carles Salvador, i de l’alumna Estíbaliz Dorado, de 4t curs; vii) L’estat dels comptes de l’AMPA en aquests moments és el següent: 3174,73 € al compte corrent. S’han de tenir en compte les despeses de pintura, tallers de la Trobada, etc. Les previsions apunten a una quantitat al voltant dels 1500 € com a pressupost per a la festa de fi de curs.
En relació a la Trobada 2010 es pren en consideració la possibilitat d’encarregar la confecció d’una pancarta de qualitat a una impremta que puga aprofitar-se en ocasions futures i que resulte, a la llarga, rendible. També s’insta l’assemblea a concretar els equips que es faran càrrec del muntatge, el desmuntatge i dels tallers el dia 16 de maig.
Tot seguit, en el cinquè punt de l’ordre del dia es presenta davant l’assemblea la graella amb l’oferta de les activitats extraescolars del curs 2010/2011 amb les dates, horaris, preus, etc. Com que no s’hi presenta cap objecció per part de l’assemblea, aquest full es repartirà entre l’alumnat pròximament.
En el torn obert de paraules no es va produir cap intervenció, raó per la qual es va cloure l’assemblea a les 18:15 hores.

El secretari El president

dimecres, 13 d’octubre del 2010

El Carles Salvador a la Festa pel Valencià


Dissabte passat es va celebrar a la Fira de Mostres la Festa pel Valencià. Presidia la festa l'ecultura creada per Manuel Boix que fa referència al lema de les darreres Trobades: La clau que obri tots els panys. Tots els centres educatius van dipositar a la base de l'escultura el seu llibre de les Claus. Els representants de la nostra escola van ser Núria García i Jordi Revert de la classe d'Educació Infantil 5 anys i van dipositar el llibre que havien fet els alumnes de primer cicle de Primaria. Enhorabona a tots els que amb la seua il·lusió i treball van contribuir a la confecció d'aquest llibre.
Correllengua 2010 a Benimaclet

Tal i com us vam informar, divendres passat es va celebrar el Correllengua 2010 a Benimaclet, una celebració conjunta dels CEIPs Carles Salvador i Pare Català. Ara publiquem les fotos de la festa que es va dur a terme a la Plaça de Benimaclet, amb dansetes, contacontes, dimonis, música i moltes ganes de divertir-se...
dijous, 7 d’octubre del 2010

Festa pel Valencià 9 d'octubre


La Festa pel Valencià d'Escola Valenciana que es celebra el proper 9 d'octubre s'ha traslladat a la Fira de Mostres per la possibilitat de plutges. Si voleu anar en aquest enllaç teniu els horaris i les activitats festa pel valencià

dimarts, 5 d’octubre del 2010

Correllengua a Benimaclet


Es celebren 15 anys del Correllengua i aquest any recordem la figura d'Enric Valor. A Benimaclet s'organitza el Correllengua des de les escoles del Carles Salvador i Pare Català i per les seues AMPAS.
Les activitats són:
A les 17,15 eixida de la Cercavila festiva des de cada col·legi, recorrent el barri fins a la Plaça de Benimaclet
A les 17,30 Festa del Correllengua a la Plaça de Benimaclet amb jocs infantils, dansetes, taller de pilota valenciana i l'actuació de Llorenç el Contacontes
A les 19,00 cloenda de la festa amb l'actuació de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Estrella Roja i els Dimonis de Benimaclet

Us convidem a tots i a totes a participar en la festa de la nostra llengua!!!! Vingau amb ganes de passar-ho bé i divertir-se...

Al Carles Salvador quedarem al pati de l'escola en acabar les classes i mentre berenem i es vesteixen els participants de les dansetes, unflarem globus per a la Cercavila, que farem acompanyats de tabal, i potser dolçaina... i per la pancarta del Correllengua

Campanya de cursos de valencià per a mares i pares d'alumnes per al curs 2010-2011

L'associació Cívica Tirant lo Blanc i la Coordinadora d'Alumnes, Pares i Professors per l'Ensenyament Públic en Valencià (CAPPEPV), treballem conjuntament en la vuitena campanya de cursos de valencià per a mares i pares d'alumnes per al curs 2010-2011.

L'oferiment va dirigit a les AMPAs dels centres d'educació primària. En edicions anteriors, s'han celebrat més de 114 cursos, amb prop de 2085 alumnes matriculats i comptem amb el recolzament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i de Caixa Popular.

Enguany començarem tots els cursos la setmana del 8 de novembre, per la qual cosa ens preguen que comuniquem abans del 25 de octubre la vostra predisposició a fer l’oferta als pares i mares.

Per a això i per tindre una informació més detallada de les característiques d'aquesta oferta formativa per a mares i pares podeu telefonar-nos als següents números: 647.789.362 i 607.632.248 (matins de 9.00 a 13:00h).

Si sabeu d'algú que hi estiga interessat en aquesta informació podeu contactar també amb l´AMPA, mitjançant la bústia i el Correu electrònic (carles.salvador.ampa@gmail.com).

Ben cordialment

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.