dimarts, 26 d’octubre del 2010

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE MAIG DE 2010

A les 16:40 hores del dia 31 de maig de 2010 es va iniciar l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs, d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Festa de Fi de Curs.
3. Activitats extraescolars curs 2010-2011.
4. Escola d’Estiu.
5. Informes Junta de l’AMPA.
6. Precs i preguntes.

En primer lloc, s’aprova sense esmenes l’acta corresponent a la reunió del dia 5 de maig de 2010.
Tot seguit hom informa l’assemblea de les activitats programades per a la festa de fi de curs de l’AMPA del dia 23 de juny. A l’inici de la festa hi haurà un personatge Disney que rebrà els xiquets. Aquests disposaran de dos castells inflables sota la vigilància d’un monitor. A més, hi haurà un circuit de bicis per als més majors. Els assistents més menuts també disposaran d’un tancat amb boles per jugar. Finalment, hi haurà una discomòbil amb una ballarina que s’encarregarà d’animar els xiquets a ballar. L’AMPA llogarà 20 taules i 200 cadires per un import de 150 €. El preu de la festa és de 1350 € més IVA. Queda establert l’horari de la manera següent: s’obriran les portes a les 17:45 h. Els xiquets soparan a les 20:00 h. La ballarina començarà la seua animació a les 20:45 h. Pel que fa al despatx de begudes, l’assemblea acorda establir torns entre les 18 i les 21 hores. Els preus queden fixats d’aquesta manera: begudes, 1€; aigua, 0’50 €; preu per persona per a no membres de l’AMPA: 5 €.
En relació al tercer punt de l’ordre del dia s’informa que dotze famílies han sol•licitat fins ara el programa d’escola de pares de l’Ajuntament de València. El termini d’inscripció s’acaba a finals de juny. D’altra banda, s’han tramitat les 10 sol•licituds presentades per a l’activitat anomenada “Al salir de clase” i,alhora, s’ha sol•licitat que aquesta activitat es faça a l’escola cada quatre anys perquè puguen participar-hi tots els alumnes que ho desitgen.
Pel que fa a l’Escola d’Estiu s’informa que dia 24 de maig, el president va mantenir una reunió amb el responsable de Forcuin per tal d’acordar que aquesta activitat es complementés amb servei de menjador. Aquell dia, per la vesprada, es va mantenir una reunió informativa amb les famílies interessades. Es va tornar a obrir un termini d’inscripció fins al divendres 4 de juny i, a hores d’ara, el nombre d’alumnes apuntats és de 62.
En l’apartat d’informes de la Junta de l’AMPA s’hi aglutinen diverses qüestions: i) La setmana anterior, els tècnics i l’arquitecte de l’empresa encarregada del projecte d’obres de millora de l’escola facilità a la direcció del Centre informacions en el sentit que l’aprovació definitiva del projecte podria produir-se aproximadament dins de dos mesos. Després d’això, si el projecte fos viable econòmicament, es produiria la licitació d’obres, tràmit que podria resoldre’s en cinc mesos. ii) Pel que fa al mural que cada curs realitzen els alumnes de sisé, dues mares d’aquell curs presenten davant l’assemblea un projecte que rep la conformitat dels assistents. L’AMPA pagarà, si escau, la pintura per a aquesta activitat. iii) La pintura dels camps de futbet i de bàsquet ja s’ha fet i s’ha pagat; queda, només, fer-hi algun retoc. iv) L’AMPA ha subvencionat l’excursió d’Educació Infantil del dia 27 de maig amb 300 € (60 socis x 5) i el viatge de fi de curs de 6è amb 325 € (13 socis x 25). En aquest punt l’assemblea planteja la possibilitat de modificar els estatuts de l’associació en el sentit d’establir el requisit d’haver-ne estat soci durant els dos darrers cursos per tal de poder gaudir d’aquesta mena de subvencions.
En l’apartat de precs i preguntes no es va produir cap intervenció, raó per la qual es va cloure l’assemblea a les 18:25 hores.

El secretari El president

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.