dimarts, 26 d’octubre del 2010

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE MAIG DE 2010

A les 16:40 hores del dia cinc de maig de 2010 es va iniciar l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs, d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Festa de Fi de Curs.
3. Informe Junta de l’AMPA.
4. Trobada 2010, a Benimaclet.Escola d’Estiu.
5. Activitats Extraescolars curs 2010-2011.
6. Precs i preguntes.

En primer lloc, queda aprovada sense esmenes l’acta corresponent a la reunió del dia 19 d’abril de 2010.
Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, se sotmeten a la consideració de l’assemblea diferents opcions per a la festa de final de curs que tindrà lloc el dia 23 de juny, tal com es va acordar en el Consell Escolar del dia 22 d’abril a partir de la proposta formulada per l’anterior Assemblea de l’AMPA. Les activitats que es proposen en aquesta ocasió davant l’assemblea representen, en certa mesura, una represa del model de festa que tingué lloc tres cursos abans de l’actual, amb castells inflables, mini disco, circuit de bicis, torets infantils i altres activitats com ara disco mòbil, rebuda dels infants per un personatge Disney, etc. Les empreses consultades fins ara ofereixen paquets amb diferents combinacions d’aquestes activitats per preus al voltant dels 1200 € més IVA. En aquest punt, una membre de l’assemblea s’ofereix voluntària per sondejar altres opcions possibles abans de prendre una decisió definitiva. L’assemblea tracta també la qüestió del lloguer de cadires i taules per a la festa. S’hi barallen diferents opcions i, finalment, es determina contractar el lloguer de 10 taules i 200 cadires que, previsiblement, satisfaran les necessitats d’aquell dia.
L’informe que la Junta de AMPA presenta davant l’assemblea consta de diversos punts: i) Quant a la consulta popular promoguda per la Plataforma per l’Ensenyament Públic, s’informa que davant els impediments de la Conselleria, caldrà que es celebre fora del recinte escolar, per la qual cosa es disposarà una taula a la porta de l’escola el dia 6 de maig a les 16:15 hores; ii) La despesa en pintura en aquests moments és aproximadament de 630 €, que corresponen als camps de futbet, tennis i un de bàsquet. Per tant, falta encara pintar un altre camp de bàsquet i el sambori i el pentagrama. Davant els dubtes sobre l’import total de la pintura, es planteja la possibilitat de prescindir d’aquests últims elements o bé d’encarregar-se’n membres voluntaris de l’AMPA; iii) Pel que fa a l’Escola d’Estiu, s’informa que fins ara la inscripció resulta molt lenta, i per això es repartiran cartells per les altres escoles de Benimaclet; iv) En relació a la celebració de la Diada de Sant Jordi, l’assemblea valora positivament la resposta de les famílies tenint en compte que es tractava de la primera vegada que se celebrava a la nostra escola. En aquest punt s’hi comenta la possibilitat de crear una biblioteca de l’AMPA on els socis podrien, de manera permanent, llegir llibres en préstec; v) Es reparteixen entre els socis assistents els fullets publicitaris de Ruralcaixa sobre els comptes infantils Minimax, que ofereixen regals als nous clients; vi) S’han repartit les carpetes i les samarretes de la Trobada. Cal assenyalar que el cartell seleccionat per a la 23ª Trobada és obra de l’alumna del CEIP Carles Salvador Enya Segura, de sisè curs. D’altra banda, el periòdic de la Trobada ha publicat sengles articles de l’AMPA Carles Salvador, i de l’alumna Estíbaliz Dorado, de 4t curs; vii) L’estat dels comptes de l’AMPA en aquests moments és el següent: 3174,73 € al compte corrent. S’han de tenir en compte les despeses de pintura, tallers de la Trobada, etc. Les previsions apunten a una quantitat al voltant dels 1500 € com a pressupost per a la festa de fi de curs.
En relació a la Trobada 2010 es pren en consideració la possibilitat d’encarregar la confecció d’una pancarta de qualitat a una impremta que puga aprofitar-se en ocasions futures i que resulte, a la llarga, rendible. També s’insta l’assemblea a concretar els equips que es faran càrrec del muntatge, el desmuntatge i dels tallers el dia 16 de maig.
Tot seguit, en el cinquè punt de l’ordre del dia es presenta davant l’assemblea la graella amb l’oferta de les activitats extraescolars del curs 2010/2011 amb les dates, horaris, preus, etc. Com que no s’hi presenta cap objecció per part de l’assemblea, aquest full es repartirà entre l’alumnat pròximament.
En el torn obert de paraules no es va produir cap intervenció, raó per la qual es va cloure l’assemblea a les 18:15 hores.

El secretari El president

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.