dilluns, 27 de juny del 2011

Carta remesa a l'Alcaldessa de València en relació a la teulada d'uralita del pati del col·legi

Publiquem la carta que hem fet arribar a l'Ajuntament de València en relació a la teulada d'uralita del pati del col·legi


A la A/A de la Excma. Alcaldessa de València Na Rita Barberà Nolla

Rosa María Gil Calvo, amb DNI   ----------------, com a Presidenta de l’AMPA del CEIP Carles Salvador i en representació de tots els pares i mares,
EXPOSA:
Que el CEIP Carles Salvador, al carrer Poeta Altet, 19 de Benimaclet, té al pati de l’escola una zona porxada amb una teulada de placa ondulada d’uralita en un estat lamentable. Presenta zones trencades i d’altres amb esquerdes. Quan plou hi ha goteres per totes les zones foradades. Aquest estat deplorable es pot agreujar per l’acció involuntària dels jocs dels xiquets i xiquetes al pati, en caure un baló o un altre objecte que trenque part de la teulada.   Aquesta construcció té una antiguitat d’uns vint anys.
Que els riscos per a la salut pública derivats del contacte continuat amb fibres d’amiant, que es desprenen quan les plaques no estan en bon estat, com és el cas, han segut demostrats des d’estudis clínics i amb sentències judicials, per la qual cosa no cal estendre’m en aquest punt.
Que com bé sap, des de l’any 2002 està prohibit fer us de materials que contenen amiant, comercialitzar-los i instal·lar-los, com les plaques ondulades d’uralita i que des de l’any 2006 també està establert que s’han de retirar aquests materials i la manera en que s’han de fer, mitjançant empreses especialitzades i registrades en el RERA que no agreugen els riscos d’inhalació d’amiant durant la seua retirada, establint un pla de treball.
Que entenem que no podem permetre posar en risc la salut dels nostres fills per la possibilitat d’inhalació de fibres d’amiant ni un dia més, per la qual cosa,
SOL·LICITE:
Que l’Ajuntament, com a mantenidor de les instal·lacions de les escoles públiques de la ciutat de València pose en marxa la retirada immediata de les plaques d’uralita que conformen la teulada porxada del pati del CEIP Carles Salvador i la substitució de la teulada per un altra que no comporte riscos per a la salut pública.
Que la retirada es duga a terme per una empresa especialitzada, amb un pla de treball, acord amb la legislació vigent i que es duga a terme durant el temps que no hi haja a l’escola personal laboral ni alumnes, tenint en compte que durant el mes de juliol a l’escola es du a terme l’escola d’estiu.
Que aquesta retirada de les plaques d’uralita es duga a terme abans del començament del curs vinent 2011-2012, per a no agreujar els riscos que atempten contra la salut pública que estan patint els alumnes de la nostra escola.
                                                                                                                                             Rosa María Gil Calvo

Adjuntem documentació gràfica de l’estat de les plaques d’uralita


diumenge, 12 de juny del 2011

MANIFESTACIÓ PER L'ESCOLA PÚBLICA 18 DE JUNY A LES 18 H. EN SANT AGUSTÍ
Des de FAPA València hem rebut la convocatòria de la manifestació del proper dissabte 18 de juny convocada per la Plataforma per l'Ensenyament Públic. Publiquem l'escrit que ens han fet arribar amb les reivindicacions per una escola pública, de qualitat i en valencià. Així mateix us encoratgem a participar-hi:

Benvolgudes AMPAs:

  Tots i totes som conscients de les últimes agressions a l'escola pública. Totes i tots sabem que cal plantar-li cara a aquesta Conselleria que s'ha proposat anar massacrant tot el concernent a ella.

 Tots i totes rebutgem la cessió de sòl públic per a empreses privades.

 Totes i tots volem que els nostres fills i filles estudien en unes condicions dignes, amb les instal·lacions adequades, amb el professorat necessari, sense increments de ràtios, en la llengua que desitgen…

 S'havia valorat fer una festa lúdica reivindicativa per l'escola pública, però després de les últimes ocurrències de Font de Mora, amb l'anunci de l’inici del seu pla de plurilingüisme, que és un altre atac més, aquesta vegada un atac frontal a la nostra llengua, la Plataforma va decidir canviar aquesta festa per una manifestació el dissabte 18 de juny,  ja que els últims esdeveniments així ho requereixen.

  Sabem que les retallades en professorat van a afectar directament a la qualitat de l'ensenyament que van a rebre les nostres filles i fills, ja que tenim constància que van a fusionar-se   grups de valencià amb grups de castellà, van a incrementar-se les ràtios en totes les etapes, van a continuar desapareixent els professors de compensatòria i els de suport, tot açò unit a la falta de places escolars en molts centres, que va a obligar, una vegada més, a crear unitats en espais comuns o a instal·lar-nos algun barracó al pati (si és que encara ens cap), creant un greu problema organitzatiu en els centres.

 Com en els Consells Escolars de finalització de curs se'ns va a informar de les possibles retallades que van a aplicar-se  en els nostres centres, així com de si van a ampliar-se les unitats, se'ns va a col·locar algun barracó o qualsevol altra incidència, vos agrairíem que ens ho comunicàreu, per tal de poder fer un bon estudi de la situació de tots els centres.

Gràcies per tot i VOS ESPEREM AMB LES VOSTRES PANCARTES
DISSABTE 18 DE JUNY A les 18 HORES EN SANT AGUSTÍ.

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 30 DE MAIG (ASSEMBLEA DE JUNY)


A les 16:40 hores del dia 30 de maig de 2011 es va iniciar l’assemblea ordinària de la Junta Directiva de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes de juny,  d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.       Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.      Breu exposició dels punts de la reunió.
3.      Desenvolupament de les activitats passades.
4.      Festa de Fi de Curs.
5.      Escola d’Estiu.
6.      Instal·lacions.
7.      Extraescolars.
8.      Consell Escolar: memòria d’activitats de l’AMPA 2011.
9.      Precs i preguntes.

En primer lloc es fa lectura de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada sense esmenes per part dels assistents.
Després, pren la paraula la presidenta de l’AMPA per fer una primera i succinta consideració sobre les qüestions que seran tractades avui per la Junta. A part dels assumptes enumerats a l’ordre del dia, hi afegeix una informació referida a l’estat de comptes de l’Associació, que continua si fa no fa sense canvis i on, doncs, no són previsibles problemes de liquiditat durant el curs actual, tot i que  potser convindria obtenir algun ingrés addicional.
Pel que fa a les activitats dutes a terme en dates recents, s’informa els assistens que les xerrades amb el psicòleg van comptar amb l’assistència de vuit persones, mentre que la xerrada de la policia local es va dur a cap davant d’un auditori constituït per cinc persones. Una altra informació que la presidenta aporta a l’assemblea en aquest punt és referent a l’activitat Vesprades Lúdiques de Juny, que comptava amb onze famílies interessades però que, tanmateix, a causa de l’increment de la quota prevista per la necessitat de comptar amb dos monitors, finalment no podrà dur-se a terme ja que només quatre famílies han confirmat que hi seguien interessades.
En el punt referit a la festa de fi de curs, Pilar Vilaplana informa sobre les diverses activitats contractades i demana opinió a l’assemblea sobre la distribució temporal d’aquestes, que queda establerta de la manera següent:
18:00 h.: dos castells inflables de grans dimensions; gimcana amb jocs educatius dirigida per 4 monitors, que organitzaran grups de diferents edats. Aquestes activitats duraran aproximadament dues hores i mitja.
20:00 – 20:30 h.: sopar dels xiquets/es.
21:00 h.: mini disco amb una animadora que organitzarà el ball dels xiquets/es. Aquesta activitat pot allargar-se per espai de dues hores. Després d’això continuarà la música.
També s’informa que, finalment, s’ha triat una empresa més econòmica per al mobiliari necessari. D’altra banda, l’AMPA posarà begudes a disposició dels assistents al preu d’1 € (llaunes de beguda) i de 0’50 € (ampolles d’aigua).
En relació a l’Escola d’Estiu, s’informa que el dia 2 de juny es mantindrà una reunió amb FORCUIN a les 18:00 h, per tal d’informar els interessats sobre les activitats programades. Tot i que la data límit per apuntar-s’hi ha estat fixada el dia 31/05, s’espera flexibilitat per part de l’empresa a l’hora d’admetre sol·licituds de darrera hora. També es remarca que  convindrà fer tot el possible per tal de garantir el menjador de l’Escola d’Estiu.
Quant a la qüestió de les obres pendents, la presidenta fa lectura de la carta que ha estat adreçada a la Conselleria d’Educació reclamant-ne l’execució immediata. També es debat en aquest punt la conveniència d’adreçar un altre escrit a l’Ajuntament de València sobre el tema de l’uralita. Serà encarregada d’elaborar aquest escrit Sara Moltó.
El vocal a càrrec de les activitats extraescolars, Pierre Clouet, pren la paraula per comunicar que s’ha passat l’enquesta per detectar el grau de satisfacció amb les activitats extraescolars, amb resultats que mostren, en termes generals, una consideració positiva de les activitats dutes a terme durant el present curs. A partir del 15 de setembre s’elaboraran els llistats dels alumnes inscrits a les activitats per al curs 2011/2012. La llista definitiva es publicarà el dia 30 de setembre. Es planteja, una vegada més, què fer amb aquells alumnes que no compleixen el requisit de pertinença a l’AMPA i manifesten intenció de participar en les extraescolars. Es recorda que aquest requisit és indispensable i, doncs, caldrà parlar amb les famílies per fer-los saber aquesta circumstància. D’altra banda, es recorda que el cost del canguratge s’inclourà al preu de l’activitat. També es planteja davant l’assemblea la possibilitat de diversificar de cara al curs vinent les activitats de dansa i aeròbic. Es comenta també que la direcció del centre es veu en la necessitat d’establir torns de menjar d’una hora de duració de manera rígida a causa de la quantitat d’alumnes apuntats a les activitats. També es recorda que l’increment de les activitats extraescolars plantejarà en un futur problemes d’espai a l’escola.
En el darrer Consell Escolar, es va sol·licitar a l’AMPA la memòria d’activitats de 2011.
En l’apartat de precs i preguntes es planteja la qüestió de les subvencions corresponents a dos alumnes que no van assistir a una excursió en dates recents. D’altra banda, es comenta la possibilitat que un petit grup d’alumnes de dansa del CEIP Pare Català faça una actuació conjunta amb alumnes de la nostra escola. Es baralla, també, la possibilitat d’organitzar un curset de cuina de quatre sessions que duria a terme la cuinera de l’escola adreçat a pares i mares. Finalment, es recorda l’oferta del CIM de Benimaclet de fer una actuació a l’escola. L’assemblea considera que el 9 d’octubre seria, potser, una data propícia per a aquesta actuació.
Sense més assumptes a tractar es va cloure la sessió a les 18:00 h.

El secretari                                                                                              Vist-i-plau            Vicent Torres Beltran                                                                                    La presidenta
Rosa María Gil Calvo


La Junta del AMPA ha rebut queixes per part d’algunes persones i veient que el paràgraf escrit en l’anterior acta en referència a les Trobades, no correspon exactament amb el que es volia transmetre, vol rectificar-lo i substituir-lo pel següent:


D’altra banda cal ressenyar els fets esdevinguts al voltant de la vint-i-quatrena Trobada d’Escoles en Valencià, celebrada a Borbotó. Davant la manca de suport efectiu dels membres de l’associació a l’hora d’organitzar el taller que s’havia de dur a terme, la comissió organitzadora de l’AMPA va decidir suspendre’n la participació aquest curs. Tanmateix, un petit grup de persones, a última hora i veient que no s’anava a fer, van decidir pel seu compte organitzar un nou taller. Si bé d’aquesta manera es va aconseguir que el CEIP Carles Salvador fos representat en aquesta edició de la Trobada, de la qual cosa estem molt contents perquè era el principal objectiu, considerem que les formes no van ser les més adequades. En qualsevol cas, volem fer palès que ningú no dubta de la bona voluntat per part de totes les persones que van portar endavant el taller i van treballar de valent durant tota la jornada de la Trobada, però ens agradaria que el proper any augmentés la coordinació de tots els treballs referents a la Trobada, amb més temps per tal que l’assistència siga major, millor organitzada, i no es descarregue tota la feina en unes poques persones.

dijous, 9 de juny del 2011El conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, vol suprimir les línies en valencià, des d'Escola Valenciana ens conviden a que mostrem el nostre rebuig més fort concentrant-nos el dia 9 de juny a les ciutats de València, Castelló i Alacant per exigir que el conseller RETIRE l'esborrany del decret.
Les accions de protesta es desenvoluparan quasi simultàniament a les ciutats de València (plaça de la Mare de Déu), Alacant (carrer de carratalà 47) i Castelló (carrer Major 78 enfront de la "casa dels caragols"). No ens llevaran el valencià! Us esperem a tots!!!

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.