diumenge, 12 de juny del 2011

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 30 DE MAIG (ASSEMBLEA DE JUNY)


A les 16:40 hores del dia 30 de maig de 2011 es va iniciar l’assemblea ordinària de la Junta Directiva de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes de juny,  d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.       Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.      Breu exposició dels punts de la reunió.
3.      Desenvolupament de les activitats passades.
4.      Festa de Fi de Curs.
5.      Escola d’Estiu.
6.      Instal·lacions.
7.      Extraescolars.
8.      Consell Escolar: memòria d’activitats de l’AMPA 2011.
9.      Precs i preguntes.

En primer lloc es fa lectura de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada sense esmenes per part dels assistents.
Després, pren la paraula la presidenta de l’AMPA per fer una primera i succinta consideració sobre les qüestions que seran tractades avui per la Junta. A part dels assumptes enumerats a l’ordre del dia, hi afegeix una informació referida a l’estat de comptes de l’Associació, que continua si fa no fa sense canvis i on, doncs, no són previsibles problemes de liquiditat durant el curs actual, tot i que  potser convindria obtenir algun ingrés addicional.
Pel que fa a les activitats dutes a terme en dates recents, s’informa els assistens que les xerrades amb el psicòleg van comptar amb l’assistència de vuit persones, mentre que la xerrada de la policia local es va dur a cap davant d’un auditori constituït per cinc persones. Una altra informació que la presidenta aporta a l’assemblea en aquest punt és referent a l’activitat Vesprades Lúdiques de Juny, que comptava amb onze famílies interessades però que, tanmateix, a causa de l’increment de la quota prevista per la necessitat de comptar amb dos monitors, finalment no podrà dur-se a terme ja que només quatre famílies han confirmat que hi seguien interessades.
En el punt referit a la festa de fi de curs, Pilar Vilaplana informa sobre les diverses activitats contractades i demana opinió a l’assemblea sobre la distribució temporal d’aquestes, que queda establerta de la manera següent:
18:00 h.: dos castells inflables de grans dimensions; gimcana amb jocs educatius dirigida per 4 monitors, que organitzaran grups de diferents edats. Aquestes activitats duraran aproximadament dues hores i mitja.
20:00 – 20:30 h.: sopar dels xiquets/es.
21:00 h.: mini disco amb una animadora que organitzarà el ball dels xiquets/es. Aquesta activitat pot allargar-se per espai de dues hores. Després d’això continuarà la música.
També s’informa que, finalment, s’ha triat una empresa més econòmica per al mobiliari necessari. D’altra banda, l’AMPA posarà begudes a disposició dels assistents al preu d’1 € (llaunes de beguda) i de 0’50 € (ampolles d’aigua).
En relació a l’Escola d’Estiu, s’informa que el dia 2 de juny es mantindrà una reunió amb FORCUIN a les 18:00 h, per tal d’informar els interessats sobre les activitats programades. Tot i que la data límit per apuntar-s’hi ha estat fixada el dia 31/05, s’espera flexibilitat per part de l’empresa a l’hora d’admetre sol·licituds de darrera hora. També es remarca que  convindrà fer tot el possible per tal de garantir el menjador de l’Escola d’Estiu.
Quant a la qüestió de les obres pendents, la presidenta fa lectura de la carta que ha estat adreçada a la Conselleria d’Educació reclamant-ne l’execució immediata. També es debat en aquest punt la conveniència d’adreçar un altre escrit a l’Ajuntament de València sobre el tema de l’uralita. Serà encarregada d’elaborar aquest escrit Sara Moltó.
El vocal a càrrec de les activitats extraescolars, Pierre Clouet, pren la paraula per comunicar que s’ha passat l’enquesta per detectar el grau de satisfacció amb les activitats extraescolars, amb resultats que mostren, en termes generals, una consideració positiva de les activitats dutes a terme durant el present curs. A partir del 15 de setembre s’elaboraran els llistats dels alumnes inscrits a les activitats per al curs 2011/2012. La llista definitiva es publicarà el dia 30 de setembre. Es planteja, una vegada més, què fer amb aquells alumnes que no compleixen el requisit de pertinença a l’AMPA i manifesten intenció de participar en les extraescolars. Es recorda que aquest requisit és indispensable i, doncs, caldrà parlar amb les famílies per fer-los saber aquesta circumstància. D’altra banda, es recorda que el cost del canguratge s’inclourà al preu de l’activitat. També es planteja davant l’assemblea la possibilitat de diversificar de cara al curs vinent les activitats de dansa i aeròbic. Es comenta també que la direcció del centre es veu en la necessitat d’establir torns de menjar d’una hora de duració de manera rígida a causa de la quantitat d’alumnes apuntats a les activitats. També es recorda que l’increment de les activitats extraescolars plantejarà en un futur problemes d’espai a l’escola.
En el darrer Consell Escolar, es va sol·licitar a l’AMPA la memòria d’activitats de 2011.
En l’apartat de precs i preguntes es planteja la qüestió de les subvencions corresponents a dos alumnes que no van assistir a una excursió en dates recents. D’altra banda, es comenta la possibilitat que un petit grup d’alumnes de dansa del CEIP Pare Català faça una actuació conjunta amb alumnes de la nostra escola. Es baralla, també, la possibilitat d’organitzar un curset de cuina de quatre sessions que duria a terme la cuinera de l’escola adreçat a pares i mares. Finalment, es recorda l’oferta del CIM de Benimaclet de fer una actuació a l’escola. L’assemblea considera que el 9 d’octubre seria, potser, una data propícia per a aquesta actuació.
Sense més assumptes a tractar es va cloure la sessió a les 18:00 h.

El secretari                                                                                              Vist-i-plau            Vicent Torres Beltran                                                                                    La presidenta
Rosa María Gil Calvo


La Junta del AMPA ha rebut queixes per part d’algunes persones i veient que el paràgraf escrit en l’anterior acta en referència a les Trobades, no correspon exactament amb el que es volia transmetre, vol rectificar-lo i substituir-lo pel següent:


D’altra banda cal ressenyar els fets esdevinguts al voltant de la vint-i-quatrena Trobada d’Escoles en Valencià, celebrada a Borbotó. Davant la manca de suport efectiu dels membres de l’associació a l’hora d’organitzar el taller que s’havia de dur a terme, la comissió organitzadora de l’AMPA va decidir suspendre’n la participació aquest curs. Tanmateix, un petit grup de persones, a última hora i veient que no s’anava a fer, van decidir pel seu compte organitzar un nou taller. Si bé d’aquesta manera es va aconseguir que el CEIP Carles Salvador fos representat en aquesta edició de la Trobada, de la qual cosa estem molt contents perquè era el principal objectiu, considerem que les formes no van ser les més adequades. En qualsevol cas, volem fer palès que ningú no dubta de la bona voluntat per part de totes les persones que van portar endavant el taller i van treballar de valent durant tota la jornada de la Trobada, però ens agradaria que el proper any augmentés la coordinació de tots els treballs referents a la Trobada, amb més temps per tal que l’assistència siga major, millor organitzada, i no es descarregue tota la feina en unes poques persones.

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.