dimarts, 17 de maig del 2011

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 28 DE FEBRER (ASSEMBLEA DE MARÇ)


A les 16:40 hores del dia vint-i-vuit de febrer de 2011 es va iniciar l’assemblea ordinària de la Junta de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes de març,  d’acord amb el següent 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Informes de la Junta.
3. Constitució de la nova Junta de l’AMPA.
4. Precs i preguntes.

En primer lloc, per tal de procedir a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es fan constar diversos problemes en relació a la manca d’una renovació integral de la Junta, entre els quals destaca la manca de signatura autoritzada de la nova tresorera. En aquest sentit, a efectes de registres legals i fins que no es procedisca a la inscripció corresponent, continua vigent la composició de la Junta que va sortir de l’assemblea extraordinària de gener de 2010.
En el segon punt de l’ordre del dia s’hi agrupen diverses qüestions relacionades amb l’associació: a) Festes: pel que fa a la celebració de Carnestoltes es planteja la qüestió de preguntar en ell Consell Escolar per què ja no es coordina des del centre l’elaboració de les disfresses. En relació a les falles, s’informa que ja s’ha sol·licitat el permís corresponent a la Junta de Districte per a la cremada d’una falla a les 17:30 hores del dia 14 de març al pati de l’escola.  Abans de procedir a la cremada, sota el control dels bombers, es farà un berenar amb xocolata, etc. El lema triat per a la falla és “De tot un poc”. b) Es considera convenient traslladar la VI jornada reivindicativa al 9 de març. c) Quant a la Trobada 2011, el president continua venent les paperetes de la rifa i les samarretes. d) El president ha lliurat la documentació corresponent a les tres subvencions per a l’any 2011. Les últimes, la de l’ús del valencià, el dia 15 de febrer, i la de l’Ajuntament de València, el dia 23 de febrer. e) El dia 6 d’abril, a la plaça de Benimaclet, tindran lloc les finals del torneig d’escacs. f) Algunes famílies que han apuntat els seus fills a l’activitat de tennis durant el segon quatrimestre demanen pagar la meitat de la quota del canguratge, tenint en compte que hi ha hagut altres famílies que han esborrat els seus fills de les activitats i no han pagat ni la quota de canguratge ni la matrícula corresponent. Tanmateix, l’assemblea decideix que aquest curs aquesta quota cal pagar-la íntegrament.
En l’assemblea extraordinària del dia 7 de febrer no es va poder formar una Junta, per tal com no hi havia candidatura per a la vicepresidència i, doncs, no s’ha pogut registrar fins ara la nova Junta. Després de considerar totes les opcions, l’assemblea acorda per unanimitat que en el dia d’avui quede constituïda la nova Junta, amb el relleu en els càrrecs de presidència, vicepresidència i tresoreria. Així, Rosa Mª Gil Calvo serà la nova presidenta de l’AMPA. Màriam  Tamarit  , vicepresidenta, i Eva Vives Bolufer, la tresorera.
En l’apartat de precs i preguntes no es va produir cap intervenció, raó per la qual es va cloure l’assemblea a les 19:00 hores.

El secretari                                                                 El president
                                                                                  Vist-i-plau     

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.