dimarts, 1 de desembre del 2009

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2009

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2009
16,50 hores. Comença la reunió amb tan soles 7 persones. El president no està d’acord en dur avant la reunió sense quòrum i demana posposar-la, però com fer-ho no està garantida una major assistència un altre dia, es decideix finalment fer la reunió. Comença la reunió de l’AMPA amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura de l’acta anterior
Per part de la Secretària es llig i s’aprova l’acta del dia 5 de octubre.
2.- Trobada 2010
Es torna a recordar que es necessita gent per formar part de la comissió per representar al centre en l’organització de les Trobades 2010 a Benimaclet. Es proposa fer un escrit als pares per convidar-los a participar en les reunions amb la resta d’associacions que hi conformen l’organització de Benimaclet Viu. Es comenta la necessitat de que el centre i el claustre de mestres recolzen d’una manera més forta l’organització de les Trobades ja que recauen en Benimaclet.
En aquests moments la participació per part del col•legi consistirà en demanar als xiquets que facen dibuixos sobre les Trobades pel concurs de la portada de les carpetes. Es donen dates de les properes reunions ales quals assistiran només Josep i/o Mónica esperant que més pares recolzen aquesta activitats.

3.- Mobilitzacions
Per tots es conegut que l’AMPA demana constantment que es desenvolupe el projecte d’obres al centre, amb un nou pavelló d’infantil, menjador adequat a les necessitats dels alumnes, aula multi usos i condicionament a les normes actuals de les pistes esportives i coberta del pati.Per altra banda des de l’inici del curs el centre careix de logopeda deixant sense el pertinent seguiment al voltant de 15 alumnes, a banda de la falta de diagnòsi als alumnes nous de E.I. 3 anys.
Estem intentant posar-se en contacte constantment amb els responsables de Conselleria per resoldre els dos problemes. Pel tema de logopèdia, l’inspector de zona va rebre a una comissió de la junta però no va resultar gens productiva. Pel tema de les obres el Director General de Règim Econòmic de la Conselleria, Alejandro Bañares torna a enviar un altre tècnic per perfilar el projecte.Es decideix convocar mobilitzacions.
Es faran cartells per convocar a la comunitat educativa a una jornada reivindicativa a la qual es protestarà pel barracó i per la falta de logopeda. A la finalització de la mateixa s’adreçarem a Conselelria per fer entrega de les signatures en contra del barracó. Es parla també de la tanca del centre, em mal estat des de fa temps.
S’ha presentat per registre a l’Ajuntament un escrit amb fotografies de les zones més necessitades de reparació.
Finalment un equip de l’ajuntament els va reparar. Tot i així considerem que també es deuria pintar per deixar-la en condicions totalment.

4.-Recompte de socis
A hores d’ara el socis de l’AMPA conformen el 73,5 % del total de pares i mares del centre.

5.- Altres institucions
L’Associació de Veïns de Benimaclet va presentar un DVD sobre associacionisme.
Vam rebre una carta d’agraïment de la seua part per la presència de menbres de l’AMPA Carles Salvador.

7.- Precs i preguntes
Es demana que es concreten les possibles vacants de la Junta de l’AMPA per poder oferir-les als pares que estiguen interessats en formar part de la mateixa.
Es presenten com a vacants de la Junta de l’AMPA els càrrecs de Sara Gil, Josep Ricard Revert, Pilar Boix i Mónica Beneito.
Si alguna persona està interessada en formar-hi part s’obre el termini per presentar la seua candidatura.
Es proposa que un psicòleg de l’Escola de Pares faça un parell de xerrades amb temes concrets que ens puguen interessar.
El psicòleg es posa a la nostra disposició i només cal concretar les dates i els temes de les xerrades.

8.- La propera reunió de l’AMPA serà el dimecres 9 de desembre de 2009.
Es recorda que els xiquets i xiquetes queden a cura d’una monitora durant la reunió. Aquesta acta pot llegir-se també a la pàgina Web del col•legi dins de la secció de l’AMPA.
S’alça la reunió a les 18 hores

Signat: El President i La Secretària

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.