dijous, 12 de gener del 2012

Assemblea ordinària de l'AMPA gener 2012: 18 de gener

ORDRE DEL DIA:

1.-LECTURA I APROBACIÓ SI ESCAU DE L’ ACTA  ANTERIOR. (5 minuts)

2.-BREU EXPOSICIÓ DELS PUNTS DE LA REUNIÓ. (2 minuts)

3.- BALANÇ ECONÒMIC I SUBVENCIONS. (5 minuts).

4.- CONSELL ESCOLAR. Resum del que es va dir. (5 minuts)

5.- TROBADES 2012. CAPPEVV. (10 minuts).

6.- MANCA DE PROFESSORAT. INSTAL·LACIONS. (10 minuts). Veure la situació a dia de l’assemblea i decidir que fer.

7.- TEMES PENDENTS: Extraescolar de convivència a les 16:30 hores. Taller de cuina. Xarrada per als pares pels psicòlegs de l’UV. Roba esportiva. Quota de l’AMPA... (15 minuts)

8.  SUGGERIMENTS, PRECS I PREGUNTES (3 minuts).


17:35 hores. Fi de la sessió.

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.