dijous, 29 d’octubre del 2009

L'AMPA mou fitxa: Carta al Conseller sobre Logopèdia

Josep Ricard Revert Penades amb DNI ----------, president de l´ associació de mares i pares del CEIP Carles Salvador, ubicat al carrer Poeta Altet, 19 de València, recollint les inquietuds i malestar dels pares i mares del col•legi,
.
EXPOSA:
.
Que des del començament del present curs i fins ara mateix, el CEIP Carles Salvador pateix la mancança de logopeda del SPE amb les greus conseqüències que comporta per poder garantir una educació de qualitat i igualitària per a tots els xiquets i xiquetes adscrits al centre.
.
Que des de la direcció del col•legi ens han comunicat a la Junta directiva de l’AMPA que estaven posant en marxa totes les gestions possibles per resoldre aquesta situació que a hores d’ara no s’ha resolt.
.
Que des de l’inici del curs i degut a la desaparició de l’especialista en logopèdia del centre, tots els alumnes que treballaven a l’aula de logopèdia, han deixat de fer-ho amb totes les implicacions i problemes que això comporta.
.
La falta de continuïtat del seguiment i treballs específics d’aquests xiquets incideix directament en la seua formació i educació per no parlar de la falta de diagnosi per als xiquets que s’han incorporat aquest curs en Educació Infantil.
.
Que la Junta directiva de l’AMPA considera imprescindible el concurs dels especialistes de pedagogia, psicologia i logopèdia a l’escola pública per poder garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes, recolzant la diversitat dels nostres estudiants i millorant la seua educació. I que és la Conselleria d’Educació la que ha de tenir especial atenció a l’Escola Pública per garantir un ensenyament públic de qualitat.
.
Per tot això l’AMPA,SOL•LICITA:
.
Que es posen en marxa els recursos necessaris per poder establir, enviar i garantir l’assistència d’un especialista en logopèdia per al col•legi Carles Salvador el més aviat possible.
.
Que la continuïtat de l’especialista estiga assegurada per poder garantir el seguiment dels diferents casos i intervenir d’una manera més encertada, coordinant-se tant amb el professorat com amb les famílies, millorant el procés i els resultats.
.
Per obtenir una solució l’AMPA s’adreça a vostè com a primera mesura. Degut a la importància de les nostres demandes estem disposats tant a emprendre les mesures oportunes com les accions reivindicatives que siguen necessàries per assolir els nostres objectius, que no són uns altres que els nostres fills reben una atenció especialitzada i de qualitat dins del marc de l’escola pública.
.
València a 20 d’octubre de 2009
Signat: Josep Ricard Revert Penades

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.