dijous, 29 d’octubre del 2009

L'AMPA mou fitxa: Carta a l'Ajuntament sobre la tanca

Josep Ricard Revert Penades amb DNI ----------, president de l´ Associació de mares i pares del CEIP Carles Salvador, ubicat al carrer Poeta Altet 19, de la ciutat de València, recollint les inquietuds, malestar i la indignació de les mares i pares del col•legi:

EXPOSA:

El passat 24 de març de 2009, després de telefonar dos vegades en representació de l´ associació de mares i pares del col•legi, vam mantindre una conversació telefònica sobre la pintura del col•legi i l´ estat de la tanca que envolta el mateix.

Referent a la pintura i veient que es celebrava el 25 aniversari del Centre, ja li vam donar la nostra opinió (insuficient i ridícula). També li vam informar de l´ estat de la tanca del col•legi que en eixe moment era lamentable, bruta, amb badalls i sense pintar.

D´ aquesta situació es va informar al representant de l´ Ajuntament en el Consell escolar del Centre del 15 de juny de 2009.

El 18 de juny l´ AMPA va decidir senyalitzar amb pintura roja les parts més danyades pel perill que suposava, increïblement als dos dies brigades de l´ Ajuntament van pintar els tros senyalitzat, però no van reparar els espais danyats.

La tanca cada dia està pitjor, la part que dona al carrer La Torreta de Miramar (davant el número 14), té uns badalls cada vegada més grans, existint un perill imminent per als nostres fills i filles , quan juguen, al pati o simplement quan passegen per ell.

El mateix passa amb els vianants, quan van tranquil•lament per la vorera, trossos de material cauen dels badalls, les pluges i el vent ajuda a que el deteriorament de la tanca siga cada vegada major i el perill de tindre un accident cada vegada més gran. .

És lamentable que l´ Ajuntament , assabentat d´ aquesta situació no prenga les mesures adients. Quan es produixca una desgràcia....com es justificarà ?.

Tant l´ AMPA, com el Consell escolar del Centre i la Direcció, hem enviat escrits per a que arreglen els desperfectes i donen una imatge digna i neta al Centre. La contestació fins a dia d´ avui, res de res.


SOL:LICITA :

Que es posen en marxa els recursos necessaris per REPARAR I PINTAR la tanca URGENTMENT.

Per obtenir una solució l´ AMPA s´ adreça a vostè en primera instància.

Degut a la importància de la nostra demanda i el perill que existeix, estem disposats a emprendre les mesures oportunes (donant difusió mediàtica de les mateixes) realitzant les accions reivindicatives que siguen necessàries per tal que SIGA REPARADA I PINTADA LA TANCA DE L´ ESCOLA.


València 26 d´ octubre de 2009.

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.