dimecres, 10 de març del 2010

Acta Assemblea ordinària del dia 1 de març de 2010

A les 16’45 hores del dia 1 s’inicia l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador corresponent al mes de març de 2010 amb l’assistència dels membres de la Junta i de diversos socis, d’acord amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.

  2.- Trobada 2010.

   - Rifa
   - Tallers
   - Samarretes trobada 2010

3.- Estat de les accions reivindicatives.

  - Logopèdia

  - Barracó

4.- Informe de la Junta.

   - Xarrades mares i pares (Escola de pares)
   - Col·laboració AMPA setmana cultural
   - Taller dansetes i danses
   - Adhesió proposta per la llibertat d´expressió, Plataforma en defensa de l´ensenyament públic

5.- Precs i preguntes.


1.- En primer lloc, es fa lectura de l’acta corresponent a la reunió del dia 4 de febrer de 2010, que queda aprovada sense esmenes.

2.- Tot seguit, són abordades les qüestions relacionades amb la Trobada d’Escoles en Valencià 2010. Pel que fa a les paperetes de la rifa, s’informa que fins al dia d’avui s’han venut 74 jocs de 4 paperetes, amb una recaptació total de 296 €. Com que aquests diners han de ser lliurats a l’organització de la Trobada abans del 31 de març, l’assemblea acorda allargar el termini de venda de les paperetes. Aquesta mateixa data estableix també el límit per concretar la comanda de samarretes i per determinar els tallers que cada escola realitzarà el dia de la trobada. A l’assemblea, el president hi aporta dues idees per a possibles tallers consistents en la confecció de maraques amb potets de iogurt l’un, i en l’elaboració de carioques l’altre. D’altra banda, l’assemblea delibera al voltant de la conveniència d’organitzar els aspectes pràctics com ara el muntatge i la permanència als tallers, la participació a la cercavila, etc. En aquest sentit, es manifesta la necessitat d’alentar la col·laboració entre l’alumnat i, sobretot, entre els socis de l’AMPA.

3.- Després, s’informa els assistents que hi ha una reunió concertada amb la nova Cap de Servei de necessitats educatives especials per tractar la qüestió de la logopeda. A aquesta reunió, prevista per al dia 2 de març, hi assistiran en representació de l’AMPA Josep Revert, Pilar Boix i Sara Moltó, els quals exigiran explicacions sobre els problemes sorgits en el procés d’adjudicació de la logopeda i, alhora, reclamaran que es duga a terme la diagnosi de l’alumnat de primer curs d’Educació Infantil. D’altra banda, pel que fa a la qüestió del barracó d’Educació Infantil, el president informa que la setmana anterior ha remés un escrit a la nova Directora General de Règim Econòmic, sol·licitant-li una reunió i explicant-li el procés seguit durant els darrers dos anys. També en relació a aquesta qüestió, hom assenyala que els plànols del nou aulari han estat finalitzats, però que cal una autorització de la Direcció General de Règim Econòmic per poder-los veure.

4.- Pel que fa a la col·laboració de l’AMPA amb la setmana cultural, es barallen diferents possibilitats que són debatudes a l’assemblea. Així, la contractació del grup Lluerna Teatre, amb l’obra “Pinotxo”, podria dur-se a terme abans de falles, el dia 12 de març, o bé abans de les vacances de Pasqua, en el context de la setmana cultural de l’escola. Finalment, l’assemblea es mostra partidària d’aquesta darrera opció. En el cas que la representació es pogués dur a terme fora de l’horari escolar, caldria cobrar 1 € d’entrada als alumnes que no foren socis de l’AMPA. Si, per contra, la representació es duu a terme dins l’horari escolar, l’AMPA assumiria igualment les despeses de contractació de la companyia teatral.

Quant a les xarrades per a mares i pares, se’n faran dues els dies 27 d’abril i 11 de maig, de 17 a 18:45 hores. D’altra banda, es recorda que cal preparar la instància per sol·licitar l’escola de pares per al proper curs.

El dia 24 de febrer es va fer una reunió informativa per a les famílies interessades en el taller de danses i dansetes, en la qual va quedar establert el calendari de la manera següent: dimecres 3 – 10 – 24 i 31 de març; 15 – 22 i 29 d’abril , i 5 i 12 de maig més els dies de la setmana de la Trobada que es necessiten. A data d’avui hi ha 24 xiquetes i xiquets i 9 adults que s’hi han apuntat.

D’altra banda l’assemblea acorda l’adhesió de l’AMPA a la proposta de la Plataforma per l’Ensenyament Públic per la llibertat d’expressió, en relació a la sanció del director de l’IES de Monfort.

Finalment, s’informa que s’han demanat dues subvencions a la Junta de Districte de l’Ajuntament de València per a dos projectes: equipaments i pintura dels camps de bàsquet d’una banda i l’edició de la revista de l’escola de l’altra.

5.- En el torn de precs i preguntes s’informa de la baixa voluntària d’Estíbaliz Estrada com a membre de la Junta. Alhora, es proposa a Pierre Clouet com a nou membre de la Junta, proposta que és acceptada. Sense més qüestions a tractar es clou l’assemblea a les 18:20 hores.

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.