dijous, 11 de març del 2010

Manifest dels pares i mares d'E.I. 4 anys

Els pares i mares d'Educació Infantil 4 anys han signat un manifest que faran arribar a la Conselleria d'Educació, tant al conseller com a la directora general de règim econòmic referent al tema del barracó. El deixem aci penjat per a que el pugau llegir tots:

Els sotasignats, mares i pares de les xiquetes i xiquets d´ infantil 4 anys, reunits en Assemblea extraordinària el 10 de març de 2010, a les 16: 45 hores, al barracó, ubicat al CEIP Carles Salvador de la ciutat de València, carrer Poeta Altet 19.

FAN SABER:

PRIMER. Que des del curs 2005/2006 que se instal·la el barracó amb un compromís per part de la Conselleria de PROVISIONALITAT, existeixen quantitat de contactes i reunions amb arquitectes, tècnics de la Conselleria, fins que el 30 d’octubre de 2007, l’administració educativa es va comprometre i ens va comunicar, el reconeixement de la necessitat del Centre i la sol·licitud per part de la Direcció de Centres Docents de les actuacions a prendre a la nostra escola.

SEGON. A partir del curs 2008/2009, hem estat presents en les reunions amb l’ex Director General de Règim Econòmic, Sr. Alejandro Bañares (15 desembre 2008, 28 maig 2009, 21 desembre 2009), hem fet telefonades setmanals per a interessar-nos per l’estat del projecte del nostre centre, hem rebut telefonades particulars del Sr. Bañares, demanant-nos paciència i comprensió, han continuat venint tècnics i més tècnics....... fins que el 21 de desembre amb una reunió amb el Sr. Florez, una arquitecte i un tècnic de la Conselleria, ens van ensenyar el projecte del nou aulari d’infantil, ampliació del menjador, espai multi usos i zona coberta.

TERCER. A finals de 2009, hi ha un canvi en la Direcció General de Règim Econòmic el Sr. Bañares deixa pas a la Sra. Mª José Vargas Molina. Intentem ficant-nos en contacte amb la nova Directora, el 24 de febrer li enviem per fax una instància del President de l’Associació per que ens convoque a una reunió urgent i ens informe del projecte de la nostra escola, el 2 de març ho intentem altra vegada telefònicament, no hi ha resposta.

QUART. Allò que es va encetar a l’escola com “UN BARRACÓ PROVISIONAL” ha passat a ser de forma continuada l’aula d’infantil de cinc anys i ha quedat “ ENQUISTAT” dins la infrastructura del Centre.

Per totes les raons abans esmentades:

Les mares i pares sotasignats comuniquen a l’Administració Educativa:

- Considerem que el barracó, no és el lloc més adequat on els nostres fills i filles pugen rebre una educació de qualitat i en condicions, amb sorolls continus provocats per la resta de l’alumnat en hores d’Educació Física, (tot i la cura de l’especialista d’Educació Física), i altres activitats realitzades al pati de l’escola.

- Problemes de fred a l’hivern i calor a l’estiu, (que s’intensifica pels materials de les parets).

- Problemes amb l’aire condicionat i la calefacció que quan està encesa vibra i provoca un gran malestar.

- Problemes d’humitats i entrada d’aigües, (és extremadament difícil penjar qualsevol cartell a les parets, perquè es despleguen amb molta facilitat).

- Inexistent estructura d’aulari d’infantil. Les classes de 3, 4 i 5 anys es comuniquen amb dificultats.

- Inexistent estructura d’aula d’infantil, no hi ha espai per a racons ni condicions de agrupament dels xiquets i les xiquetes.

- Reverberació de la veu de l’alumnat i el professorat , que fa que els sorolls s’intensifiquen i siguen molestos.

- L’eixida del barracó es directament a l’exterior (zona pati), el que dificulta l’accés al bany i a les restants dependències d’Educació Infantil. Aquest problema s’intensifica en els dies de pluja i fred.

- Volem una escola pública i de qualitat amb unes instal·lacions dignes, on els xiquets i les xiquetes pugen gaudir d’elles i considerem que l’administració educativa és la que deu vetllar per a que així siga i ficar les eines necessàries per a resoldre-ho.

Com a mares i pares dels xiquets i les xiquetes de 4 anys, que el proper curs 2010-2011 cursaran infantil 5 anys i han d’anar al contenidor de persones o barracó, estem disposades i disposats a encetar una campanya de mobilitzacions donant-li ressò a través dels mitjans de comunicació de totes les accions realitzades, fins que l’Administració Educativa faja realitat la sol·licitud per part de la Direcció de Centres Docents de començar les actuacions a la nostra escola, retirant el BARRACÓ que en el seu dia es va instal·lar amb caràcter provisional i que ha quedat enquistat dins la precària estructura del CEIP Carles Salvador.

València 10 de març de 2010

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.