dilluns, 28 de febrer del 2011

ACTA DE L'ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DEL 7 DE FEBRER

A les 16:40 hores del dia 7 de febrer de 2011 es va iniciar l’assemblea extraordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València per a tractar un únic punt.

ORDRE DEL DIA

1. Reestructuració i nous càrrecs de la Junta de l’AMPA

S’hi presenten candidatures per al pròxim òrgan de representació de l’Associació per a ocupar el càrrec de Tresorera i la vocalia d’Activitats Extraescolars. Són elegits per unanimitat els candidats

Tresorera: Rosa Mª Gil

Vocal d’Activitats Extraescolars: Pierre Clouet

Queda vacant, per l’absència absoluta de candidatures, el càrrec corresponent a la vicepresidència de l’Associació.

D’altra banda, queda ajornada també la renovació dels càrrecs corresponents a la presidència i a la secretaria de l’Associació.

El secretari El president

Vist-i-plau

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.